do góry

Listy generalskie

5 grudnia 2016 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej otrzymał list otwarty „Klubu Generalskiego PSP”. Poniżej zamieszczamy przedmiotowy list.

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Strona nr 4

Z kolei 19 grudnia 2016 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej otrzymał list od Pana gen. poż. w st. spoczynku Andrzeja Stefanowskiego.
List Pana gen. poż. w st. spoczynku Andrzeja Stefanowskiego opublikowany został za jego zgodą. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych dokonana została jego anonimizacja.

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Strona nr 4

Strona nr 5