do góry

Prewencja Społeczna

Fb Prewencji Społecznej Państwowej Straży Pożarnej

Wydział Prewencji Społecznej w Gabinecie Komendanta Głównego, KG PSP
tel.: 22 523 3060 (3096, 3962)
_________________________________________________________________________

07 LIS 2016

Konferencja „Czad i ogień. Obudź czujność” w województwie podlaskim

Konferencja  „Czad i ogień. Obudź czujność” w województwie podlaskim
Konferencja „Czad i ogień. Obudź czujność” w województwie podlaskim

7 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Mickiewicza 3) odbyła się konferencja poświęcona inauguracji na terenie województwa podlaskiego ogólnopolskiej kampanii prewencyjnej „Czad i ogień obudź czujność”. Organizatorem spotkania był podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, podlaski komendant wojewódzki Policji nadinsp. Daniel Kołnierowicz, komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorz Biziuk, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,  a także policjanci dzielnicowi z miasta i powiatu białostockiego oraz przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na konferencji nie zabrakło także młodzieży z klas mundurowych.

W trakcie konferencji omówione zostały następujące zagadnienia:

  1. Statystyka pożarów budynków mieszkalnych - mł. bryg. dr inż. Marcin Anszczak – starszy specjalista w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku,
  2. Medyczne aspekty zatrucia dymem i tlenkiem węgla - dr Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz – Kierownik Ośrodka Terapii Hiperbarycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, kpt. mgr Artur Bernaziuk – koordynator Ratownictwa Medycznego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Białymstoku,
  3. Tlenek węgla. Zagrożenia wynikające z obecności tlenku węgla w powietrzu - bryg. mgr inż. Grzegorz Lisowski – naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku,
  4. Praktyczne aspekty bezpiecznej eksploatacji kotłów centralnego ogrzewania - Eugeniusz Kuprel i Tomasz Kuprel – mistrzowie kominiarstwa.

W ubiegłym roku w województwie podlaskim powstało blisko 5 tysięcy pożarów. Co trzeci pożar powstał w mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. W pożarach zginęło łącznie 30 osób (z czego 23 w pożarach budynków mieszkalnych), a 172 zostały ranne. Szacowane straty w mieniu przekroczyły 45 mln złotych. W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcia z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu i tlenku węgla. Niestety, to człowiek jest najsłabszym ogniwem i najczęstszym sprawcom pożarów.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Janowski - KW PSP w Białymstoku

07 LIS 2016

Konferencja „Czad i ogień. Obudź czujność” w województwie podlaskim

 

wszystkie aktualności