do góry

Prewencja Społeczna

Fb Prewencji Społecznej Państwowej Straży Pożarnej

Wydział Prewencji Społecznej w Gabinecie Komendanta Głównego, KG PSP
tel.: 22 523 3060 (3096, 3962)
_________________________________________________________________________

20 GRU 2018

Otwarto salę edukacyjną ,,Ognik” w Żninie

Otwarto salę edukacyjną ,,Ognik” w Żninie

W piątek, 14 grudnia 2018 r., w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie uroczyście otwarto salę edukacyjną ,,Ognik”. W wydarzeniu udział wzięli: nadbryg. Janusz Halak – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Pan Lech Kubera – przedstawiciel Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, Pan Zbigniew Jaszczuk – Starosta Żniński, Burmistrzowie i Wójtowie wszystkich gmin powiatu żnińskiego, st. bryg. Grzegorz Rutkowski – Komendant Powiatowy PSP w Żninie, przedstawiciele firm wspomagających powstanie inwestycji oraz dzieci z Przedszkola „U Boba” w Żninie, którym między innymi dedykowana jest ta sala.

Sala edukacyjna powstała w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach ,,Bezpieczna+”, którego jednym z obszarów jest tworzenie warunków prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki PSP praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego, a także promującego bezpieczne zachowania w różnych środowiskach i okolicznościach pobytu dzieci i młodzieży.
„Ognik” to sala edukacyjna, gdzie specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej będą przekazywać dzieciom wiedzę oraz informacje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zaraz po symbolicznym przecięciu wstęgi, odbyła się pierwsza lekcja podczas, której dokonano prezentacji programu bezpieczeństwa dla grupy przedszkolaków. Dzieci m.in. obejrzały filmy edukacyjne, poznały zagrożenia mogące występować w domu i w szkole. Przedstawiono sposób bezpiecznego postępowania podczas ewakuacji i powiadamiania służb ratunkowych.

Opracowanie: KP PSP Żnin

20 GRU 2018

Otwarto salę edukacyjną ,,Ognik” w Żninie

wszystkie aktualności