do góry

Prewencja Społeczna

Fb Prewencji Społecznej Państwowej Straży Pożarnej

Harmonogram realizacji zadań wynikający z Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w 2017 r. przyjęty przez Radę Ministrów 29 marca 2017 r.

Prewencja społeczna to dostarczenie wiedzy oraz informacji, zmiana postaw i wzrost świadomości społeczeństwa. Komenda Główna PSP realizuje te zadania poprzez inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie, działań i programów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, obrony cywilnej i ochrony ludności; edukację na rzecz bezpieczeństwa publicznego („Bezpieczna+”, „Bezpieczne życie”) oraz prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej.

Wydział Prewencji Społecznej w Gabinecie Komendanta Głównego, KG PSP
tel.: 22 523 3060 (3096, 3962)
_________________________________________________________________________

15 MAR 2019

Spotkanie strażaka z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 15 dla dzieci słabosłyszących przy ul. Zakroczymskiej 6 w Warszawie

Spotkanie strażaka z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 15 dla dzieci słabosłyszących przy ul. Zakroczymskiej 6 w Warszawie
Spotkanie strażaka z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 15 dla dzieci słabosłyszących przy ul. Zakroczymskiej 6 w Warszawie

13 marca 2019 roku miało miejsce spotkanie strażaka z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 15 dla dzieci słabosłyszących przy ul. Zakroczymskiej 6 w Warszawie. Podczas lekcji poruszone zostały tematy związane z bezpieczeństwem pożarowym w domach oraz zagrożeniami ze strony emisji tlenku węgla. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące numerów alarmowych oraz poznały  zasady zgłaszania pożarów i zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi.

W związku z rozpoczętą akcją edukacyjną Państwowej Straży Pożarnej „STOP pożarom traw” uczniom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 15 dla dzieci słabosłyszących przypomniano o zagrożeniach oraz stratach ekologicznych wynikających z wypalania traw i nieużytków rolnych.

W trakcie spotkania zaprezentowano filmy edukacyjne dla dzieci o Smoku: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/Prewencja_spoleczna_filmy_PJM

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski oraz OS-W nr 15

13 MAR 2019

Spotkanie strażaka z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 15 dla dzieci słabosłyszących przy ul. Zakroczymskiej 6 w Warszawie

wszystkie aktualności