do góry

Prewencja Społeczna

Fb Prewencji Społecznej Państwowej Straży Pożarnej

Wydział Prewencji Społecznej w Gabinecie Komendanta Głównego, KG PSP
tel.: 22 523 3060 (3096, 3962)
_________________________________________________________________________

15 MAR 2019

Spotkanie strażaka z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 15 dla dzieci słabosłyszących przy ul. Zakroczymskiej 6 w Warszawie

Spotkanie strażaka z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 15 dla dzieci słabosłyszących przy ul. Zakroczymskiej 6 w Warszawie
Spotkanie strażaka z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 15 dla dzieci słabosłyszących przy ul. Zakroczymskiej 6 w Warszawie

13 marca 2019 roku miało miejsce spotkanie strażaka z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 15 dla dzieci słabosłyszących przy ul. Zakroczymskiej 6 w Warszawie. Podczas lekcji poruszone zostały tematy związane z bezpieczeństwem pożarowym w domach oraz zagrożeniami ze strony emisji tlenku węgla. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące numerów alarmowych oraz poznały  zasady zgłaszania pożarów i zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi.

W związku z rozpoczętą akcją edukacyjną Państwowej Straży Pożarnej „STOP pożarom traw” uczniom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 15 dla dzieci słabosłyszących przypomniano o zagrożeniach oraz stratach ekologicznych wynikających z wypalania traw i nieużytków rolnych.

W trakcie spotkania zaprezentowano filmy edukacyjne dla dzieci o Smoku: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/Prewencja_spoleczna_filmy_PJM

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski oraz OS-W nr 15

13 MAR 2019

Spotkanie strażaka z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 15 dla dzieci słabosłyszących przy ul. Zakroczymskiej 6 w Warszawie

wszystkie aktualności