do góry

Prewencja Społeczna

Fb Prewencji Społecznej Państwowej Straży Pożarnej

Harmonogram realizacji zadań wynikający z Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w 2017 r. przyjęty przez Radę Ministrów 29 marca 2017 r.

Prewencja społeczna to dostarczenie wiedzy oraz informacji, zmiana postaw i wzrost świadomości społeczeństwa. Komenda Główna PSP realizuje te zadania poprzez inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie, działań i programów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, obrony cywilnej i ochrony ludności; edukację na rzecz bezpieczeństwa publicznego („Bezpieczna+”, „Bezpieczne życie”) oraz prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej.

Wydział Prewencji Społecznej w Gabinecie Komendanta Głównego, KG PSP
tel.: 22 523 3060 (3096, 3962)
_________________________________________________________________________

 • Znaleziono 70 wiadomości.

 • Pierwsza
 • Poprzednia
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

24 czerwca 2015 r., podczas pikniku na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Misie Ratują Dzieci” wraz z partnerem Grupą PZU przekazali przedstawicielom służb ratowniczych, w tym Państwowej Straży Pożarnej, maskotki „Miś Ratownik”.

Maskotki "Miś Ratownik" dla najmłodszych uczestn
 • Pierwsza
 • Poprzednia
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7