do góry

SA PSP Kraków

19 STY 2018

SA PSP w Krakowie żegna mł. bryg. Wojciecha Grzyba i asp. sztab. Krzysztofa Grucę

 

Koniec 2017 roku dla dwóch funkcjonariuszy pełniących służbę w naszej Szkole stał się jednocześnie zakończeniem ich zawodowej przygody z Państwową Strażą Pożarną. Chcą wyrazić im naszą wdzięczność i uznanie za dotychczasowe dokonania i przepracowane  w Szkole lata, 18 stycznia 2018 roku zorganizowana została uroczysta zbiórka związana z ich przejściem na zasłużoną emeryturę. Wśród grona zaproszonych gości, współpracowników i uczniów z murami „krakowskiej aspirantki” pożegnali się mł.bryg. Wojciech Grzyb i asp.sztab. Krzysztof Gruca.

Prowadzona przez mł.bryg. Tomasza Muchę uroczystość rozpoczęła się od złożenia stosownego meldunku oraz wprowadzenia sztandaru SA PSP w Krakowie. Następnie pożegnalne słowa wygłosił p.o. komendant Szkoły st.bryg. Krzysztof Kociołek, a krótką charakterystykę nietuzinkowych postaci przedstawili bryg. Robert Kłębczyk oraz mł.bryg. Tomasz Kmak. Ze zgromadzonymi, nie ukrywając wzruszenia, pożegnali się także kończący służbę funkcjonariusze. Dla obu możliwość noszenia munduru strażaka Państwowej Straży Pożarnej była honorem i zaszczytem, a służba niepowtarzalną okazją do wszechstronnego rozwoju i spełnienia, nie tylko zawodowych marzeń.

Pierwszy z dzisiejszych bohaterów z ochroną przeciwpożarową związany był od sierpnia 1992 roku, gdy rozpoczął kształcenie jako słuchacz II Turnusu Studium Dziennego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Po zakończeniu nauki rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Proszowicach, a od roku 1996 roku pracował w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Po kolejnych dwóch latach wrócił do Szkoły Aspirantów w Krakowie, ale już jako doświadczony strażak, któremu powierzono zdania związane z funkcjonowaniem wydziału liniowego. W czasie swojej wieloletniej służby realizował szeroki wachlarz zadań właściwych dla różnych stanowisk służbowych w pionie operacyjnym. Duże zaangażowanie, profesjonalizm i wysokie kompetencje umożliwiły mu sprawne dowodzenie wieloma skomplikowanymi działaniami ratowniczymi. Wszystkie zadania realizował z poświęceniem i godną podziwu pasją. W pamięci zarówno przełożonych, jak i współpracowników, mł.bryg. Wojciech Grzyb zapamiętany zostanie jako dobry dowódca, osoba potrafiąca doskonale zorganizować pracę podziału bojowego i funkcjonariusz cieszący się nienaganną opinią służbową, osoba będąca niepodważalnym autorytetem, nauczycielem i mistrzem zawodowego rzemiosła dla wieku pokoleń strażaków stawiających pod jego skrzydłami i czujnym „oficerskim okiem” pierwsze kroki w ratownictwie. Dla wielu osób poszkodowanych w pożarach, wypadkach i innych miejscowych zagrożeniach Wojtek, który przez 25 swojego życia był ratownikiem, a na zawsze zostanie strażakiem, będzie, często anonimowym, wybawicielem i dobrym duchem dzięki, któremu mogą nadal cieszyć się życiem, zdrowiem lub uratowanym mieniem.

Za osiągnięcia w służbie mł.bryg. Wojciech Grzyb odznaczony został:

Brązową Odznaką  „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2010 r.)
Brązowym Medalem  „Za Długoletnią Służbę” (2013 r.)
Srebrnym Medalem  „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2015 r.)

Streszczenie drogi i aktywności zawodowej drugiego z dzisiejszych bohaterów nie jest zadaniem łatwym, jego obecność w gronie funkcjonariuszy PSP, pomimo upływu ponad 30 lat, z całą pewnością była zbyt krótka, zapisana została złotymi zgłoskami na kartach historii, które układają się w całe imponujące wielu osobom rozdziały, a nawet tomy. Aspirant sztabowy Krzysztof Gruca z ochroną przeciwpożarową związany był od 1987 roku, czyli chwili, w której rozpoczął naukę w naszej Szkole, w której pojawił się ponownie, ale już jako pracownik, w 1999 roku. Zajmując stanowiska służbowe właściwe dla Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu aktywnie uczestniczył w procesie realizacji zadań związanych z szeroko pojętą dydaktyką, a szczególnie bliskie były mu  zadania związane ze szkoleniem przewodników psów ratowniczych. Jako instruktor z wieloletnim doświadczeniem prowadził zajęcia z różnymi grupami na wszystkich poziomach szkolenia i doskonalenia zawodowego, był także koordynatorem egzaminów zespołów ratowniczych z psami. Swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym dzielił się chętnie nie tylko z uczestnikami prowadzonych w warunkach szkolnych lub poligonowych zajęć, wykorzystywał je także i doskonalił poprzez czynne uczestnictwo w Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej oraz przywilej bycia członkiem grupy przewidzianej do działań ratowniczych prowadzonych poza granicami kraju w ramach USAR Poland. Wielokrotnie dysponowany był do działań ratowniczych i poszukiwawczych na terenie Polski, brał także udział w siedmiu akcjach ratowniczych poza granicami kraju, w tym w pięciu akcjach po trzęsieniach ziemi.

Asp. sztab. Krzysztof Gruca był funkcjonariuszem zawsze dyspozycyjnym, profesjonalnym, sumiennym, odważnym i chętnym do pomocy zarówno osobom poszkodowanym, jak i swoim współpracownikom i uczniom. Wyrazem uznania za osiągnięty poziom zawodowego przygotowania okraszonego niegasnącym ciepłem, optymizmem, uśmiechem, emanującym i zarażającym pozytywnie spokojem są, poza licznymi dowodami sympatii, także przyznane za zasługi medale i odznaczenia:

Krzyż Zasługi za Dzielność (1999 r.)
Brązowy Krzyż Zasługi (1999 r.)
Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2005 r.)
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2013 r.)
Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę” (2015 r.)

Obu będącym od dzisiaj w stanie spoczynku funkcjonariuszom życzymy wszelkiej pomyślności oraz jedynie pozytywnych wspomnień z okresu służby w Państwowej Straży Pożarnej i pracy na rzecz naszej Szkoły. Dziękujemy za to, że byliście z nami.

Opracowanie: (na podstawie informacji Wydziału Organizacyjno-Kadrowego) – st.kpt. Piotr Sowizdraniuk - Rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie
Zdjęcia: kdt Adrian Socha - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

19 STY 2018

18.01.2018 Pożegnanie W. Grzyba i K. Grucy

18.01.2018 Pożegnanie W. Grzyba i K. Grucy

 

wszystkie aktualności