do góry

SA PSP Kraków

24 PAŹ 2018

Ślubowanie XXVIII Turnusu kształcenia dziennego SA PSP w Krakowie

 

20 października 2018 roku na placu wewnętrznym naszej Szkoły 91 słuchaczy XXVIII Turnusu kształcenia dziennego SA PSP w Krakowie, w tym dwie panie, w obecności sztandaru, zaproszonych gości, rodzin i bliskich oraz kadry, na czele z p.o. Komendantem st.kpt. Markiem Chwałą, złożyło uroczyste ślubowanie.

Po przejściu procesu rekrutacji i naboru do służby kandydackiej, odbyciu 5-tygodniowego zgrupowania poligonowego, był to kolejny, a zarazem jeden z najważniejszych etapów strażackiej drogi zmierzającej do zakończenia przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania działań ratowniczych i zarządzania nimi, otrzymania stopnia młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej i rozpoczęcia służby stałej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

O wadze i istocie dzisiejszego dnia świadczy między innymi uroczysta Msza Święta odprawiona w intencji ślubujących w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Stanisław Puzyniak, a w czasie której przejmującą i inspirującą homilię wygłosił kapelan małopolskich strażaków ks. bryg. Władysław Kulig.

Rangę wydarzenia podniosło także liczne grono przybyłych gości. Swoją obecnością wyrazy szacunku i uznania dla naszej służby i pracy, a nade wszystko ślubujących, wyrazili między innymi: reprezentujący Komendanta Głównego PSP Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP st. bryg. Wojciech Strączek przybyły wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Tomaszem Naczasem, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak, Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, Komendant Miejski PSP w Krakowie mł. bryg. Artur Nosek, przedstawiciele administracji publicznej i władz samorządowych: szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury Pan Łukasz Smółka oraz reprezentujący Wojewodę Małopolskiego Pan Szymon Strzelichowski Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Były z nami również osoby reprezentujące służby i formacje umundurowane: Dyrektor Zakładu Karnego w Krakowie ppłk Jacek Mróz, Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Marek Marcisz, reprezentujący Dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych ppłk Arkadiusz Skupień, a także pracowniczy Dyrekcji Lasów Państwowych Pan Tadeusz Dragon, Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty i Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodu Panie Dorota Skwarek i Wanda Brześcińska oraz Pan Henryk Odrzywołek Przewodniczący MNSP NSZZ Solidarność.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się punktualnie w samo południe od złożenia przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Tomasza Muchę stosownego meldunku. Następnie, zgodnie z pożarniczym ceremoniałem i zwyczajem, nastąpiło przywitanie gości i krótkie przemówienia, w czasie których prócz gratulacji i życzeń pojawiły się liczne wyrazy wdzięczności i podziękowania, skierowane zarówno do słuchaczy I kompanii, jak i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialnych za trud wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu, wartości i szacunku do drugiego człowieka, rodziców. Odcztane zostały także okolicznościowe listy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz gen. brygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego PSP.

Ślubowaniem na sztandar wyróżnieni zostali słuchacze:

  1. Łukasz Gondek
  2. Arkadiusz Bazan
  3. Michał Polek
  4. Michał Otręba

Wyrazem strażackiej solidarności i współpracy była niezwykła oprawa muzyczna dzisiejszego święta, zapewniła ją Orkiestra Dęta OSP Pcim, której jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.

Po uroczystości „zaślubin” z Państwową Strażą Pożarną, nasi uczniowie udali do swoich domów na pierwszą, tak bardzo wyczekiwaną i upragnioną przepustkę.

Nawiązując do wypowiedzianych dzisiaj z trybuny honorowej słów st.kpt. Marka Chwały, wszystkim naszym Drogim Słuchaczkom i Słuchaczom życzymy wszelkiej pomyślności, samych zakończonych sukcesem akcji i działań ratowniczych, umiejętności godzenia się z nieuniknionymi porażkami, wyciągania z nich konstruktywnych wniosków, a także tego, by dwuletni pobyt w Szkole pozwolił spełnić życiowe i zawodowe marzenia.

 

24 PAŹ 2018

Ślubowanie XXVIII Turnusu kształcenia dziennego

Ślubowanie XXVIII Turnusu kształcenia dziennego

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk Rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Zdjęcia: kdt Adrian Socha - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

wszystkie aktualności