do góry

SA PSP Kraków

25 CZE 2018

Zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018

 

22 czerwca 2018 roku, był nie tylko długo wyczekiwanym przez kadetów obu kompanii dniem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale także, a może przede wszystkim, dniem w którym ogłoszone zostały wyniki tegorocznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa. Z nieukrywaną radością i swojego rodzaju dumą przyjęliśmy komunikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z którego wynika, że wszyscy przystępujący do niego słuchacze XXVI Turnusu kształcenia dziennego uzyskali wynik pozytywny. Tym samym zorganizowane o godz. 14:00 w Auli Szkoły zakończenie roku szkolnego 2017/2018, (formalnie kończącego się 31 sierpnia), miało wyraźnie odczuwalny radosny, a jednocześnie uroczysty charakter.

Wszystkim przybyłym, za trud włożony w nauczanie i uczenie się pożarniczego rzemiosła, podziękował p.o. Komendant Szkoły st.bryg. Krzysztof Kociołek. Wyrazy wdzięczności w szczególny sposób skierowane zostały do tegorocznych absolwentów, których zaangażowanie i praca zaowocowały nie tylko utrzymaniem dobrego imienia Szkoły i służby, ale także ogromną liczbą prac remontowych i porządkowych, których pozytywne efekty widoczne i doceniane będą jeszcze przez długie lata. Trzech wyróżniających się wynikami w nauce i wzorową postawą słuchaczy otrzymało okolicznościowe nagrody, z których najcenniejszą wydaje się być decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o skierowaniu ich do służby w dowolnie wybranych jednostkach organizacyjnych PSP. Należy w tym miejscu zauważyć, iż pozostałe osoby już niedługo rozpoczną służbę w komendach i jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP o największych potrzebach kadrowych, których lokalizacja nie musi się zbiegać z miejscem pochodzenia lub dotychczasowego zamieszkania.

Dla słuchaczy Turnusu XXVII, dotychczasowej kompanii I, w dzisiejsze popołudnie rozpoczął się czas ferii letnich, co niestety nie jest jednoznaczne z czasem wolnym od pracy i służby. Przez całe wakacje w Szkole pełnione będą bowiem warty i służby, w tym te w ramach praktyki zawodowej w podziale bojowym Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Szkolnej Kompanii Centralnego Odwodu Operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Natomiast kadra Szkoły, prócz zaangażowania w proces naboru do służby kandydackiej kolejnego pokolenia strażaków, zaangażowana będzie także w prowadzenie zajęć dydaktycznych, między innymi dla: słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak 2/17 i 1/18, słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego Z.23 oraz uczestników warsztatów metodyczno-tematycznych instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

Nie można także zapominać, że wszyscy żyjemy także zaplanowaną na 30 czerwca 2018 roku uroczystą promocją Turnusu XXVI kształcenia dziennego oraz XXXIV Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego Z.23, na którą serdecznie zapraszamy nie tylko rodziny, przełożonych i znajomych tegorocznych absolwentów, a niedługo młodszych aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, ale także przyjaciół i sympatyków pożarnictwa oraz naszej Szkoły.

 

25 CZE 2018

Zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018 w SA PSP w Krakowie

Zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018 w SA PSP w Krakowie

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk Rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk Rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

wszystkie aktualności