do góry

SA PSP Poznań

06 GRU 2017

Ćwiczenia doskonalące współdziałanie służb ratowniczych

Ćwiczenia doskonalące współdziałanie służb ratowniczych
Ćwiczenia doskonalące współdziałanie służb ratowniczych

W nocy z 5 na 6 grudnia 2017 r. w tunelu przy ul. Czechosłowackiej na poznańskim Dębcu odbyły się ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „TUNEL”. W manewrach uczestniczyli strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, strażacy i kadeci Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, funkcjonariusze Policji oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego, natomiast odpowiedzialnymi za koordynację przeprowadzonej akcji był Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Inżynier Ruchu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Scenariusz ćwiczeń przewidywał współdziałanie służb ratowniczych podczas wypadku dwóch samochodów, w którym poszkodowanych zostało 10 osób. Czynnikiem utrudniającym symulowaną akcję ratowniczo – gaśniczą było występujące na miejscu działań silne zadymienie. Celem ćwiczeń było zapoznanie się ratowników z nowo powstałym obiektem, doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych oraz współdziałania służb na miejscu zdarzenia. Po zakończonych działaniach nastąpiło omówienie założonych celów, które zrealizowano podczas ćwiczeń. Manewry zakończono ok.  godz. 2 w nocy.

Ponadto, w ramach procesu doskonalenia umiejętności zawodowych oraz rozpoznania operacyjnego rejonu, 6 grudnia 2017 r. w godzinach przedpołudniowych strażacy Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu (JRG-2) wspólnie ze strażakami naszej Szkoły przeprowadzili ćwiczenia ewakuacji z nowo wybudowanego Centrum Zdrowia Psychicznego przy CM HCP im. Św. Jana Pawła II w Poznaniu. W ramach ćwiczeń dokonano rozpoznania obiektu, przeprowadzono ewakuację reprezentatywnej grupy pacjentów z oddziałów szpitalnych, sprawdzono drożność dróg ewakuacyjnych i dojazdowych, a także przetestowano funkcjonalność systemu przeciwpożarowego.

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Twardowski – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: bryg. Tomasz Wiśniewski – KW PSP w Poznaniu, st. kpt. Łukasz Kwas – SA PSP w Poznaniu

06 GRU 2017

Ćwiczenia doskonalące współdziałanie służb ratowniczych

wszystkie aktualności