do góry

SA PSP Poznań

27 LUT 2018

Narada roczna w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu

Narada roczna w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu
Narada roczna w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu

26 lutego 2018 r. w  Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyła się narada służbowa, podsumowująca działalność placówki w roku 2017. W spotkaniu z kadrą  szkoły udział wzięli zaproszeni goście: wielkopolski komendant wojewódzki PSP w Poznaniu bryg. Andrzej Bartkowiak, jego zastępca mł. bryg. Dariusz Matczak oraz komendant miejski PSP w Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak. Naradę otworzył komendant szkoły st. bryg. Jan Kołdej, który przywitał wszystkich uczestników i nakreślił program spotkania. Następnie naczelnicy poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawili i omówili najważniejsze zadania realizowane przez wydziały Szkoły w  roku ubiegłym, oraz plany i cele do zrealizowania w 2018 roku. W dalszej kolejności, zastępca komendanta szkoły bryg. Dariusz Markiewicz przedstawił dokonania najważniejszych przedsięwzięć logistycznych oraz plany na rok 2018.

Na zakończenie narady komendant szkoły dziękując wszystkim pracownikom za włożony trud i wysiłek, pogratulował osiągniętych wyników oraz życzył sukcesów w roku kolejnym.

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Twardowski – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: asp. sztab. Janusz Sosiński – SA PSP w Poznaniu

27 LUT 2018

Narada roczna w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu

 
wszystkie aktualności