do góry

SA PSP Poznań

27 LUT 2018

Ostatni dzień służby w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu

Ostatni dzień służby w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu 

26 lutego 2018 r. w szkolnej świetlicy odbyła się uroczystość pożegnania bryg. Dariusza Markiewicza oraz mł. bryg. Roberta Stasiaka, którzy zakończyli okres czynnej służby zawodowej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i przeszli na zaopatrzenie emerytalne.
Bryg. Dariusz Markiewicz przez ostatnie lata piastował stanowisko zastępcy komendanta szkoły, odpowiedzialnego za sprawy logistyczne, kwatermistrzowskie oraz informatyczne. Zostanie on zapamiętany jako kompetentny i cieszący się dużym autorytetem przełożony, serdeczny przyjaciel, doświadczony wykładowca oraz doskonały sportowiec.
Mł. bryg. Robert Stasiak przez wiele lat pełnił służbę na stanowisku naczelnika wydziału organizacyjno-kadrowego, gdzie dał się poznać jako kompetentny zwierzchnik, znakomity sportowiec, a także doskonały fachowiec, który zawsze swoją ogromną wiedzą, doświadczeniem i dobrą radą wspierał działalność wszystkich komórek organizacyjnych szkoły.
Odchodzących strażaków żegnało grono kolegów ze Szkoły oraz zaproszeni goście. W trakcie uroczystości wspomniano przebieg ich służby, złożono podziękowania oraz wręczono okolicznościowe kwiaty i upominki.

W związku z zakończeniem pracy zawodowej kierownictwo, kadra, pracownicy i kadeci szkoły, składają bryg. Dariuszowi Markiewiczowi oraz mł. bryg. Robertowi Stasiakowi serdeczne podziękowania oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Twardowski - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: asp. sztab. Janusz Sosiński – SA PSP w Poznaniu

27 LUT 2018

Ostatni dzień służby w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu

wszystkie aktualności