do góry

SA PSP Poznań

17 KWI 2019

SA PSP w Poznaniu – Kurs instruktorski pilarza

SA PSP w Poznaniu – Kurs instruktorski pilarza
SA PSP w Poznaniu – Kurs instruktorski pilarza

Od 1 do 5 kwietnia 2019 roku firma ATJ s.c. przeprowadziła specjalistyczne szkolenie "Instruktor pozyskania drewna pilarką". W przedmiotowym szkoleniu udział wzięło dwóch naszych pracowników: mł. asp. Janusz Zawadzki i ogn. Roman Olejnik. Kurs ten nadaje najwyższe uprawnienia, które upoważniają do przeprowadzania szkoleń w zakresie kwalifikacji drwal-pilarz.

Ze względu na służbę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zdobyta wiedza zostanie zastosowana w praktyce podczas prowadzenia zajęć z kadetami dziennego studium aspirantów, słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz szkoleń podstawowych w zawodzie strażak.

Potrzeba realizacji szkoleń z tego zakresu pokazały zdarzenia takie jak gwałtowne burze i huraganowe wiatry, które w sierpniu 2017 roku dokonały spustoszeń na terenie trzech polskich województw (kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego). Na skutek tych anomalii pogodowych śmierć poniosło 6 osób, a poza infrstrukturami mieszkaniową i komunalną stratami dotknięte zostały również Lasy Państwowe, gdzie według szacunkowej oceny około 45 tysięcy hektarów lasów wymagać będzie odnowienia. Przy tego typu zdarzeniach bardzo istotnym jest posiadanie odpowiednich umiejętności związanych z pracą pilarką – szczególnie podczas cięcia drewna pod naprężeniem.

Świeżo zdobyte umiejętności zostały szybko sprawdzone w praktyce podczas szkolenia z symulatorem naprężeń drzew dedykowanego dla ratowników Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

Artykuł na temat szkolenia – http://www.kmpsp.poznan.pl/2019-04-16/cwiczenia-z-symulatorem-naprezen-drzewOpracowanie: mł. asp. Janusz Zawadzki – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: ATJ s.c.

17 KWI 2019

SA PSP w Poznaniu – Kurs instruktorski pilarza

SA PSP w Poznaniu – Kurs instruktorski pilarza

wszystkie aktualności