do góry

SA PSP Poznań

11 MAJ 2019

SA PSP w Poznaniu – Obchody Dnia Strażaka

SA PSP w Poznaniu – Obchody Dnia Strażaka
SA PSP w Poznaniu – Obchody Dnia Strażaka
10 maja 2019 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.
 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji strażaków w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Poznaniu, którą odprawił ks. prałat Stanisław Wojtaszek. W mszy świętej asystowała kompania honorowa Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu wraz z pocztem sztandarowym Szkoły.
 
Następnie na placu Szkoły odbył się uroczysty apel rozpoczęty złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Przemysława Zaradniaka, który przyjął Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Jan Kołdej.
 
Z okazji Dnia Strażaka odczytano list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego z życzeniami dla strażaków.
 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: ks. prałat Stanisław Wojtaszek - kapelan Szkoły, gen. poż. w st. spocz. Andrzej Stefanowski - były Komendant Główny PSP, pan Michał Dębiński - Dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego, mł. bryg. Arkadiusz Przybyła - Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, bryg. Jacek Michalak - Komendant Miejski PSP w Poznaniu, insp. Roman Kuster - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, kom. Leszek Steintz - p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, bryg. Robert Sawosz - Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, bryg. Marek Poterek - Naczelnik Wydziału Nauczania Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, pan Ludwik Jaworek - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski, st. bryg. w st. spocz. Witold Gołębowski, st. bryg. w st. spocz. Jerzy Bronowicz, st. bryg. w st. spocz. Stanisław Sowa - byli komendanci SA PSP w Poznaniu,st. bryg. w st. spocz. Andrzej Król - emerytowany pracownik Szkoły i były Zastępca Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej PSP, ppłk. Adam Dąbrowski - Zastępca Komendanta 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, mjr. Andrzej Nieradko - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu, st. chor. sztab. Piotr Stanisławski - 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, pan Tomasz Markiewicz - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, pan Dawid Wójkiewicz - przedstawiciel Nadleśnictwa Babki, dr Katarzyna Górecka - Prorektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, pan Wojciech Tulibacki - Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu, pan Krzysztof Konik- Dyrektor ds. Logistyki MPK w Poznaniu, pani Beata Nowacka-Juska - Państwowy Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na obszarze województwa wielkopolskiego, pan Roman Goliński - przedstawiciel Miasta Luboń, ppłk. w st. spocz. Wojska Polskiego Henryk Kaczmarek - przedstawiciel seniorów i emerytów SA PSP w Poznaniu, pan Jacek Osiński - absolwent SA PSP w Poznaniu.
 
W trakcie trwania uroczystości wręczono odznaczenia i nagrody oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe. 
 
Odznaczeni zostali:
 
Złotą Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"
- bryg. Urszula Fietz-Strychalska
 
Srebrną Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"
- mł. bryg. Jakub Jaskólski
- mł. bryg. Grzegorz Schedler
 
Brązową Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"
- bryg. Michał Szymaniak
- mł. bryg. Bartłomiej Jaskólski
- st. kpt. Tomasz Trybuła
- mł. kpt. Sebastian Lichtański
 
Awansowani na wyższy stopień służbowy zostali:
 
na stopień starszego brygadiera
- bryg. Urszula Fietz-Strychalska
- bryg. Artur Banasiak
 
na stopień brygadiera
- mł. bryg. Andrzej Wencka 
 
na stopień młodszego brygadiera
- st. kpt. Łukasz Kwas
- st. kpt. Izabela Wróblewska
 
na stopień starszego kapitana
- kpt. Anna Cedro
 
na stopień kapitana
- mł. kpt. Tomasz Kierzek
- mł. kpt. Tomasz Twardowski
- mł. kpt. Janusz Ziemniczak
 
na stopień starszego aspiranta
- asp. Grzegorz Łagutoczkin
 
na stopień aspiranta
- mł. asp. Przemysław Krzysztoń
- mł. asp. Przemysław Lamperski
- mł. asp. Szymon Wachowiak
 
na stopień młodszego ogniomistrza
- st. sekc. Tomasz Andrzejewski
- st. sekc. Mateusz Jaworski
- st. sekc. Przemysław Śmigielski
 
na stopień starszego sekcyjnego
- sekc. Krzysztof Tomczak
- sekc. kdt Dawid Sztyrak
 
na stopień sekcyjnego
- st. str. kdt Hubert Karkulak
- st. str. kdt Radosław Betin
- st. str. kdt Piotr Ilski
 
na stopień starszego strażaka
- str. Patrycja Suska
- str. kdt Krzysztof Chitruszko
- str. kdt Michał Kozłowski
- str. kdt Maciej Żołnowski
- str. kdt Krystian Kalinowski
 
Wyróżnieni nagrodami zostali:
 
nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
- mł. bryg. Tomasz Daszkiewicz
- kpt. Marcin Marciniak
- mł. kpt. Tomasz Twardowski
 
nagrodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
- st. bryg. Wiesław Pokorski
- st. bryg. Tomasz Nowicki
- bryg. Artur Banasiak
- bryg. Magdalena Karolewska
- bryg. Michał Fabiański
- bryg. Andrzej Zajączkowski
- bryg. Paweł Siwa
- bryg. Anna Kałużna-Rutkowska
- bryg. Michał Szymaniak
- mł. bryg. Bartłomiej Jaskólski
- mł. bryg. Andrzej Wencka
- mł. bryg. Jakub Jaskólski
- mł. bryg. Przemysław Berus
- mł. bryg. Grzegorz Schedler
- st. kpt. Łukasz Kwas
- kpt. Renata Dokurno-Banasiak
- kpt. Przemysław Rychlicki
- kpt. Sławomir Kozłowski
- kpt. Marcin Żuchowski
- mł. kpt. Tomasz Kierzek
- asp. sztab. Justyna Mordal-Hetmann
- asp. sztab. Grzegorz Andrzejczak
- asp. sztab. Krzysztof Łabendzki
- mł. asp. Mateusz Chwastyniak
- st. ogn. Maria Jóźwiak
- st. sekc. Mateusz Jaworski
- st. sekc. Jan Kotecki
- st. sekc. Krzysztof Fellmann
- sekc. Krzysztof Tomczak
- sekc. Bartosz Soberski
- str. Patrycja Suska
 
Odznaczonym, awansowanym i nagrodzonym składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w służbie.

Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: ogn. Piotr Janiuk – SA PSP w Poznaniu
11 MAJ 2019

SA PSP w Poznaniu – Obchody Dnia Strażaka

SA PSP w Poznaniu – Obchody Dnia Strażaka

wszystkie aktualności