do góry

SA PSP Poznań

15 MAR 2019

SA PSP w Poznaniu – Warsztaty metodyczne dla kadry PSP

SA PSP w Poznaniu – Warsztaty metodyczne dla kadry PSP
Od 11 do 15 marca 2019 roku na trenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyły się warsztaty metodyczne na temat „Ratownictwo techniczne realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym". Adresatem warsztatów była kadra realizująca zajęcia dydaktyczne w szkołach oraz ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Warsztaty oparte były o kadrę dydaktyczną Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, którzy zostali wysoko ocenieni za poziom wykładów i przygotowanie merytoryczne w zakresie specjalizacji w dziedzinie ratownictwa technicznego.
 
Warsztaty zostały przeprowadzone w dwóch częściach: wykładowej oraz praktycznej, na terenie szkolnego poligonu w Luboniu. Podczas części wykładowej zostały poruszone aspekty metodyki przygotowania do zajęć z zakresu działań ratowniczych, podstawowe działania ratownicze, budowa pojazdów oraz sprzęt wykorzystywany podczas działań w transporcie drogowym i szynowym. Zajęcia praktyczne polegały na realizacji założeń taktycznych podczas wykonywania dostępu do poszkodowanych podczas wypadków z udziałem samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i pojazdów szynowych. Uczestnicy kursu mieli również okazję odwiedzić fabrykę autobusów SOLARIS w Bolechowie, gdzie dzięki uprzejmości pracowników firmy zostali zapoznani z budową i systemami bezpieczeństwa pojazdów szynowych i autobusów, oraz bazę pociągu ratowniczego w Suchym Lesie, gdzie przybliżona została specyfika kolejowej służby ratowniczej i jej potencjał sprzętowy. 
 
Celem warsztatów było przygotowanie metodyczne i tematyczne instruktorów do prowadzenia szkoleń na poziomie podstawowym z zakresu ratownictwa technicznego, drogowego i szynowego zgodnie z „Zasadami organizacji ratownictwa technicznego w KSRG". W ostatnim dniu warsztatów zostały przeprowadzone ćwiczenia końcowe polegające na przygotowaniu dokumentacji zajęć przez uczestników szkolenia oraz wypracowanie wniosków końcowych. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które wręczył komendant szkoły st. bryg. Jan Kołdej.
 
 
 
Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: kpt. Jacek Chełstowski, sekc. Bartosz Soberski – SA PSP w Poznaniu
15 MAR 2019

SA PSP w Poznaniu – Warsztaty metodyczne dla kadry PSP

wszystkie aktualności