do góry

SA PSP Poznań

17 KWI 2019

SA PSP w Poznaniu – Warsztaty techniczno-chemiczne

SA PSP w Poznaniu – Warsztaty techniczno-chemiczne
SA PSP w Poznaniu – Warsztaty techniczno-chemiczne

11 i 12 kwietnia 2019 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu prowadzono warsztaty tematyczne z zakresu ratownictwa technicznego oraz chemicznego i ekologicznego.

Organizacyjnie warsztaty przeprowadzono w postaci dwóch bloków:

- blok teoretyczny, przeprowadzony na bazie sali dydaktycznej SA PSP w Poznaniu, podczas którego zapoznawano uczestników z zagadnieniami związanymi z zasadami organizacji akcji ratowniczych z udziałem pododdziałów specjalistycznych ratownictwa technicznego oraz ratownictwa chemicznego i ekologicznego. W ramach opisywanego bloku szkolenia dokonano weryfikacji obowiązujących zasad i procedur ratowniczych, a także w formie wymiany doświadczeń przeprowadzono tzw. studium przypadku, dokonując kierunkowych analiz wybranych akcji ratowniczych;

- blok praktyczny, przeprowadzony na stanowiskach ćwiczebnych szkolnego poligonu pożarniczego w Luboniu.

Na miejscu ćwiczeń oraz po wyznaczeniu osób funkcyjnych przedstawiono charakter założenia taktycznego: na skutek nie zachowania ostrożności podczas jazdy doszło do przewrócenia się na bok samochodu ciężarowego, przewożącego pojemniki z chlorem. Kierujący wypadł z kabiny pojazdu, która przygniotła go częściowo, ze skrzyni ładunkowej pojazdu w trakcie wypadku wypadł i rozszczelniła się jedna z beczek z chlorem. Wyznaczony Kierujący Działaniem Ratowniczym po przeprowadzeniu rozpoznania, dokonując podziału terenu akcji na dwa odcinki bojowe (OB 1 - odcinek chemiczny, OB 2 - odcinek techniczny) koordynował działania ratownicze mające na celu uwolnienie przygniecionego kierowcy oraz ograniczenie przemieszczania się chmury uwalniającego się gazu.Opracowanie: mł. bryg. Przemysław Berus – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: mł. bryg. Przemysław Berus – SA PSP w Poznaniu

17 KWI 2019

SA PSP w Poznaniu – Warsztaty techniczno-chemiczne

SA PSP w Poznaniu – Warsztaty techniczno-chemiczne

wszystkie aktualności