do góry

SA PSP Poznań

17 KWI 2019

SA PSP w Poznaniu – Warsztaty z zakresu gaszenia pożarów

 

Od 1 do 5 kwietnia 2019 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyły się warsztaty doskonalące dla instruktorów z Ośrodków Szkolenia PSP w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych.

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych wykładowcy przedmiotu Taktyka zwalczania pożarów doskonalili swoje umiejętności i wymieniali się doświadczeniami w obszarze nauki umiejętności związanych z gaszeniem pożarów wewnętrznych. W programie warsztatów realizowano zajęcia teoretyczne obejmujące tematyką fizykochemię procesu spalania, operowanie prądami wody, zjawiska pożarowe, jak również założenia praktyczne polegające na doskonaleniu umiejętności operowania prądami gaśniczymi wody, otwieraniu drzwi do pomieszczeń objętych pożarem, poruszanie się z linią gaśniczą, zwalczanie pożarów wewnętrznych, przeszukiwanie pomieszczeń zadymionych pod kątem odnajdywania osób poszkodowanych.

Pięciodniowe szkolenie zakończone zostało wyciągnięciem wniosków mogących udoskonalić proces kształcenia w ośrodkach dydaktycznych PSP oraz wręczeniem stosownych zaświadczeń o ukończeniu warsztatów przez komendanta szkoły st. bryg. Jana Kołdeja.Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: kpt. Jacek Chełstowski, kpt. Natalia Frankowska – SA PSP w Poznaniu

wszystkie aktualności