do góry

SA PSP Poznań

16 MAJ 2019

SA PSP w Poznaniu - Szkolenie z zakresu kierowania działaniami

SA PSP w Poznaniu - Szkolenie z zakresu kierowania działaniami
SA PSP w Poznaniu - Szkolenie z zakresu kierowania działaniami
14 i 15 maja 2019 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeprowadzono pierwsze szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym. Szkolenie dedykowane było dla funkcjonariuszy z województwa wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego, zobowiązanych do przejęcia kierowania działaniami ratowniczymi w przedmiotowym zakresie (łącznie 16 osób). Organizacyjnie szkolenie podzielono na dwa etapy:

  • Etap pierwszy: omówienie zagadnień teoretycznych związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym w tym empiryczne zastosowanie zapisów ustaw i rozporządzeń podczas działań ratowniczych.  W ramach etapu pierwszego szkolenia omawiano wybrane działania ratownicze w formie tzw. ?case study? ukazując na ich podstawie ideę budowy struktury dowodzenia oraz organizację terenu akcji ratowniczej. Podczas zajęć omówiono zakres czynników determinujących Kierującego Działaniem Ratowniczym do powołania sztabu wspomagającego KDR. Ponadto omówiono współpracę KDR z podmiotami uczestniczącymi w akcji ratowniczej ze szczególnym położeniem nacisku w wykorzystaniu massmediów na poczet organizacji akcji ratowniczej.

  • Etap drugi: część praktyczna o charakterze gry sztabowej, podczas której uczestnicy przeprowadzili symulowaną akcję ratowniczą opartą o zdarzenie rzeczywiste. Uczestnicy szkolenia wstępnie przydzieleni do zadań funkcyjnych na miejscu zdarzenia starli się wyznaczyć cele taktyczne do osiągnięcia oraz koordynować działaniami ratowniczymi do momentu realizacji założeń wstępnych. W grze sztabowej wykorzystano samochód dowodzenia i łączności stanowiący wyposażenie KW PSP w Poznaniu na bazie, którego KDR zbudował sztab akcji i starał się koordynować działania ratownicze, angażując potencjał zespołów sztabowych powoływanych osobiście z grona uczestników szkolenia. Gra sztabowa rozszerzona została o wątki udziału podmiotów współdziałających z KDR na miejscu zdarzenia (przedstawicieli instytucji oraz służb współdziałających) co zdecydowanie przyczyniło się do urzeczywistnienia symulowanego zdarzenia oraz ukazało zasadność wprowadzania działań ratowniczych na wyższy poziom kierowania wraz z powoływaniem sztabu akcji.

Szkolenie uwzględniając szeroki wachlarz wątków tematycznych poddawanych dyskusji zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników, którzy mieli możliwość zaktualizowania wiedzy na temat dowodzenia i kierowania działaniami ratowniczymi oraz co najistotniejsze uczestnicy zweryfikowali posiadaną dotychczas wiedzę na temat charakterystyki kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

Szkolenie poprowadzone zostało przez wytypowanych funkcjonariuszy SA PSP w Poznaniu, posiadających doświadczenie praktyczne w zakresie kierowania działaniami ratowniczymi poziomu taktycznego  z Zastępcą Komendanta Szkoły bryg. Tomaszem Wiśniewskim włącznie, który aktywnie włączył się zarówno w realizację części teoretycznej szkolenia jak i w przeprowadzenie gry sztabowej. Swój udział w organizacji szkolenia zaznaczył również były zastępca wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. w st. sp. Adam Langner, który podzielił się z uczestnikami szkolenia praktycznymi uwagami z zakresu współpracy służb i podmiotów współdziałających z KDR na miejscu zdarzenia.
 
 
 
Opracowanie: mł. bryg. Przemysław Berus - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: bryg. Tomasz Wiśniewski - SA PSP w Poznaniu
16 MAJ 2019

SA PSP w Poznaniu - Szkolenie z zakresu kierowania działaniami

SA PSP w Poznaniu - Szkolenie z zakresu kierowania działaniami

wszystkie aktualności