do góry

SA PSP Poznań

08 LIP 2019

SA PSP w Poznaniu - Uroczysta promocja absolwentów rocznika 2017/2019

SA PSP w Poznaniu - Uroczysta promocja absolwentów rocznika 2017/2019
SA PSP w Poznaniu - Uroczysta promocja absolwentów rocznika 2017/2019

6 lipca 2019 roku kadeci XXVII Dziennego Studium Aspirantów oraz słuchacze VII Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego przystąpili do uroczystej promocji na placu apelowym szkoły. To zwieńczenie dwóch lat intensywnej nauki i ciężkiej pracy ukoronowane awansem na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim oraz tytułem technika pożarnictwa.

Na uroczystości stawili się jej główni bohaterowie - promowani strażacy, a także liczne grono ich rodzin, przyjaciół i znajomych, którzy byli świadkami tej podniosłej chwili. Rangi wydarzeniu niewątpliwie dodawali zaproszeni goście, wśród których m.in. przybyli:

- komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski,
- kapelan krajowy strażaków ksiądz st. bryg. dr Jan Krynicki,
- kapelan krajowy strażaków ewangelicko-augsburskich ks. st. kpt. Adam Glajcar,
- kapelan wielkopolskich strażaków ksiądz Mateusz Drob,
- kapelan Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu ksiądz prałat Stanisław Wojtaszek,
- zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Staśkiewicz,
- wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak,
- komendant miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak,
- były komendant główny straży pożarnych generał poż. Andrzej Stefanowski,
- v-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński,
- prorektor zastępca komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. bryg. dr. hab. inż. Jarosław Zarzycki,
- komendant Centralnej Szkoły PSP mł. bryg. Piotr Placek,
- zastępca komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł. bryg. Marcin Szewerniak,
- zastępca komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy st. bryg. Robert Sawosz,
- przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego pan Łukasz Krysztofiak,
- v-ce Kurator Wielkopolski Zbigniew Talaga,
- prorektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu pani dr Katarzyna Górecka,
- dyrektor Gimnazjum nr 43 w Poznaniu pani Anna Neugebauer-Błaszyk,
- dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu pan Przemysław Jankiewicz,
- dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu pan Mariusz Kubiak,
- przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" pan Jarosław Lange,
- przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa pan Tomasz Libert,
- byli komendanci Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu na czele ze st. bryg. w st. spocz. Witoldem Gołębowskim,
- przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych na czele z insp. Robertem Kasprzykiem - komendantem miejskim Policji w Poznaniu,
- Państwowy Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na obszarze województwa wielkopolskiego pani Beata Nowacka-Juska,
- prezes Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa pan Ludwik Jaworek,
- dyrektor Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu pan Wojciech Walczak wraz z wychowankami,
- dyrektor ds. logistyki Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu pan Krzysztof Konik,
- dyrektor fabryki Bridgestone Poznań, v-ce prezes zarządu spółki pan Roman Staszewski.

Promocja poprzedzona była uroczystą mszą świętą odprawioną w kościele pw. Św. Trójcy na poznańskim Dębcu, którą koncelebrowali zaproszeni księża - ksiądz st. bryg. dr Jan Krynicki, ksiądz Mateusz Drob oraz szkolny kapelan - ksiądz prałat Stanisław Wojtaszek.

Prymusem rocznika został mł. asp. Dawid Sztyrak, który w przemówieniu końcowym podziękował kadrze Szkoły za trud włożony w przygotowanie absolwentów do rozpoczęcia nowego etapu w życiu, jakim będzie rozpoczęcie służby stałej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Przy okazji uroczystości promowania nowych aspirantów PSP wręczono nagrody i odznaczenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Szkoły.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi komendanta szkoły st. bryg. Jana Kołdeja oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę kpt. Jacka Chełstowskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył Brązową Odznaką za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej mł. kpt. Sebastiana Lichtańskiego.

Nagrodę Komendanta Głównego PSP za zaangażowanie w działalność pedagogiczną i wychowawczą stanowiącą istotny wkład w budowanie autorytetu nauczyciela otrzymali:

- bryg. Arkadiusz Kawczyński,
- bryg. Jacek Breś,
- st. kpt. Paweł Sekura.

Nagrodę finansową Komendanta Szkoły ze środków Komendanta Głównego PSP otrzymali pracownicy cywilni Szkoły:

- pani Paulina Wikło,
- pani Mariola Bloch,
- pani Beata Deja,
- pani Arleta Stawska,
- pan Roman Ratajczak,
- pan Przemysław Sikora.

Awanse na wyższe stopnie służbowe w uznaniu zdyscyplinowania, pracowitości oraz walkę z żywiołem podczas działań ratowniczych na poligonie w Drawsku Pomorskim otrzymali kadeci:

- str. kdt Eryk Bilski,
- str. kdt Jakub Ćwik,
- str. kdt Stanisław Kowalczyk,
- str. kdt Michał Matejko,
- str. kdt Krzysztof Monieta,
- str. kdt Krzysztof Szwychtenberg,
- str. kdt Mateusz Wasiak,
- str. kdt Rafał Wróbel,
- str. kdt Patryk Wyrwicz.

Całość ceremonii przebiegała przy akompaniamencie Orkiestry Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu pod batutą kapelmistrza Jarosława Goerlicha.

Wspólnie spędzone przez naszych absolwentów dwa lata w murach poznańskiej uczelni to nie tylko czas wytężonej nauki. To również czas, kiedy poznaje się nowych ludzi. Niekiedy są to znajomości tymczasowe, ale zdarzają się również przyjaźnie na całe życie. Na uwagę zasługuje fakt, że dwoje słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego - Dorota i Krystian - poznało się w murach naszej Szkoły a znajomość tą 27 kwietnia 2019 roku przypieczętowali związkiem małżeńskim. Serdecznie gratulujemy!

Po zakończeniu promocji absolwenci studium dziennego zostaną skierowani do komend na terenie kraju, gdzie podejmą służbę stałą, a słuchacze kursu zawodowego powrócą do swoich jednostek macierzystych aby kontynuować w nich pracę na wyższych stanowiskach służbowych.

Absolwentom gratulujemy i życzymy powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym.Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: ogn. Piotr Janiuk - SA PSP w Poznaniu

08 LIP 2019

SA PSP w Poznaniu - Uroczysta promocja absolwentów rocznika 2017/2019

Po dwóch latach spędzonych w murach Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu opuszczają je kolejni absolwenci.

wszystkie aktualności