do góry

SA PSP Poznań

14 WRZ 2016

SA PSP w Poznaniu - Warsztaty szkoleniowe

SA PSP w Poznaniu - Warsztaty szkoleniowe
SA PSP w Poznaniu - Warsztaty szkoleniowe

14 września 2016 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyły się, zorganizowane przez Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej warsztaty szkoleniowe nt.: „Archiwizacja dokumentacji w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej”. W szkoleniu udział wzięło 53 przedstawicieli komend wojewódzkich i powiatowych/miejskich z województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, a także Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Zgromadzonych przywitał Dyrektor BKSW st. bryg. Jan Tajduś oraz Komendant Szkoły st. bryg. Grzegorz Stankiewicz. Zajęcia, urozmaicone ćwiczeniami praktycznymi, miały na celu przygotowanie archiwistów do prowadzenia archiwum zakładowego oraz prawidłowego sporządzania ewidencji akt.

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Twardowski - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Poznaniu

14 WRZ 2016

SA PSP w Poznaniu - Warsztaty szkoleniowe

wszystkie aktualności