do góry

SA PSP Poznań

31 PAŹ 2018

SA PSP w Poznaniu - ostatnie pożegnanie pani Stanisławy Dobosz

 SA PSP w Poznaniu - ostatnie pożegnanie pani Stanisławy Dobosz.

W dniu 31 października 2018 r. na Cmentarzu Komunalnym nr 2 Junikowo w Poznaniu pożegnaliśmy śp. Stanisławę Dobosz, wdowę po zmarłym płk. poż. Józefie Doboszu byłym komendancie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu.

Pani Stanisława Dobosz należała do pokolenia głęboko doświadczonego w ponad stuletniej historii Polski. Jako naoczny świadek wielu trudnych jak i doniosłych wydarzeń wzmacniających patriotyzm oraz miłość do Ojczyzny przeżyła ponad 102 lata. Była osobą o silnym charakterze, cechowała ją tolerancja i szacunek do drugiego człowieka. Pani Stanisława Dobosz do końca swych dni pozostawała przyjacielem całego środowiska pożarniczego.

Pożegnaliśmy osobę szczególnie znaną w środowisku absolwentów i pracowników Szkoły Chorążych Pożarnictwa a obecnie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Pani Stanisława Dobosz przez lata wspólnego życia z mężem Józefem była dla niego filarem i wsparciem we wszystkich ważnych życiowych wydarzeniach. Mieli wspólne pasje, które zbliżyły ich do siebie. Jak wspominała Pani Stanisława o chwili kiedy poznała męża: Był to taki ładny okres, budziła się wiosna, na drzewach były bazie. Początek wiosny dla wszystkich z nas kojarzy się z wybudzającą się do życia przyrodą. Jesień to symbol przemijającego okresu dojrzałego życia. Jesień 2018 roku zapadnie w naszej pamięci jako ten czas, w którym pożegnaliśmy przyjaciela Naszej Szkoły.

Pamiętajmy! przychodząc na miejsce wiecznego spoczynku otoczone atmosferą dostojnego smutku i powagi, gdy będziemy oddawać cześć Państwu Stanisławie i Józefowi Dobosz by zapalić znicz na grobie osób z którymi za życia łączyły nas więzy przyjaźni i szacunku pamiętali słowa: umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.

Pani Stanisława Dobosz pozostanie nie tylko na kartach historii pożarnictwa, ale przede wszystkim w naszych sercach.

Opracowanie: bryg. Tomasz Wiśniewski - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: Stanisław Sowa

31 PAŹ 2018

SA PSP w Poznaniu – ostatnie pożegnanie pani Stanisławy Dobosz.

SA PSP w Poznaniu – ostatnie pożegnanie pani Stanisławy Dobosz.

wszystkie aktualności