do góry

SA PSP Poznań

10 LIS 2016

Spotkanie zespołu ds. bhp

Archiwum SA PSP w Poznaniu
Spotkanie zespołu ds. bhp

Od 8 do 10 listopada 2016 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze funkcjonariuszy służby BHP, powołanych przez Komendanta Głównego PSP do opracowania katalogu zadań oraz harmonogramu realizacji wytycznych KG PSP w sprawie organizacji bezpieczeństwa i higieny służby/pracy w Państwowej Straży Pożarnej. W pracach udział wzięli przedstawiciele Komendy Głównej PSP, komend wojewódzkich i miejskich oraz szkół pożarniczych. Celem spotkania było uaktualnienie obowiązujących przepisów wykonawczych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby/pracy strażaków i pracowników cywilnych oraz opracowanie ujednoliconych wzorów dokumentów wykorzystywanych w tym obszarze.

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Twardowski – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcie: Archiwum SA PSP w Poznaniu

wszystkie aktualności