do góry

SA PSP Poznań

21 GRU 2017

Świąteczna wizyta ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Świąteczna wizyta ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka
Świąteczna wizyta ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

20 grudnia 2017 r. minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak wraz z posłami i parlamentarzystami spotkał się z funkcjonariuszami pełniącymi służbę podczas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Spotkanie odbyło się na terenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w scenerii wozowni jednostki ratowniczo-gaśniczej.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Parlamentarzyści na czele z Posłem na Sejm RP – Bartłomiejem Wróblewskim
 • Wojewoda wielkopolski – Zbigniew Hoffmann
 • Komendant Główny Policji – nadinsp. dr Jarosław Szymczyk
 • Zastępca Komendanta Głównego PSP – nadbryg. Marek Jasiński
 • Komendant Główny Straży Granicznej – gen. bryg. SG Marek Łapiński
 • Szef Biura Ochrony Rządu – gen. Tomasz Miłkowski
 • Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA – Agnieszka Glapiak
 • Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu – st. bryg. Jan Kołdej
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP – bryg. Andrzej Bartkowiak
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji - insp. Jan Mąka
 • Komendant Miejski PSP w Poznaniu – mł. bryg. Jacek Michalak
 • Komendant Miejski Policji w Poznaniu - insp. Maciej Nestoruk
 • Komendant Oddziału Straży Granicznej NOSG Poznań – Ławica - gen. bryg. SG Wojciech Skowronek
 • Kapelani służb
 • Funkcjonariusze - przedstawiciele wszystkich służb podległych MSWiA
 • Kadra kierownicza Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

Podczas spotkania wręczony został medal Młodego Bohatera dla 11-letniego Marcela Megier, który aktywnie przyczynił się do ocalenia życia kolegi na basenie. Chłopiec został w ten sposób nagrodzony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, Mariusza Błaszczaka.

Ciepłe słowa życzeń świątecznych minister Błaszczak skierował do funkcjonariuszy straży pożarnej, policji, straży granicznej i biura ochrony państwa. Następnie szefowie służb podległych MSWiA złożyli życzenia a spotkanie zakończyło dzielenie się opłatkiem i śpiewaniem kolęd przy akompaniamencie orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Opracowanie: bryg. Tomasz Wiśniewski – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: Agnieszka Chmiel - SA PSP w Poznaniu

21 GRU 2017

Świąteczna wizyta ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

wszystkie aktualności