do góry

SA PSP Poznań

18 KWI 2018

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – Nowy trenażer do nauki gaszenia pożarów wewnętrznych

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – Nowy trenażer do nauki gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – Nowy trenażer do nauki gaszenia pożarów wewnętrznych

17 kwietnia 2018 roku na terenie poligonu pożarniczego Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbył się odbiór modułowego wielokontenerowego niestacjonarnego symulatora do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych „Trenażer TR 007".

Nowe urządzenie znajdzie zastosowanie podczas procesu dydaktycznego z przedmiotu Taktyka Zwalczania Pożarów. Szkoleni strażacy w warunkach nie odbiegających od rzeczywistych będą mogli uczyć się i doskonalić umiejętności takie jak:
– praca przy niedostatecznej widoczności, podwyższonej temperaturze, zadymieniu, ograniczonej przestrzeni,
– poruszanie się w nieznanej przestrzeni pokonując skomplikowane przeszkody zarówno w układzie poziomym jak i pionowym przechodząc przez wąskie przestrzenie,
– ratowanie i ewakuowanie ludzi z miejsc trudno dostępnych, pomieszczeń odzwierciedlających pomieszczenia mieszkalne,
– obserwowanie zjawisk, jakie mogą zachodzić w pomieszczeniu podczas pożaru.

Trenażer zbudowany jest z kontenerów transportowych ustawionych w formę imitującą trzykondygnacyjny budynek z podziałem funkcjonalnym w postaci modułu ogniowego oraz modułu taktycznego, wyposażonego między innymi w wewnętrzną i zewnetrzną klatkę schodową, pomieszczenia zaprojektowane analogicznie do realnych warunków mieszkalnych oraz komorę ogniową.

Poznański trenażer jest jednym z grupy 18 takich instalacji na terenie naszego kraju. Jego zakup został zrealizowany dzięki projektowi pod nazwą: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych" współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Opracowanie: kpt. Daniel Przewoźniak – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: kpt. Daniel Przewoźniak – SA PSP w Poznaniu

18 KWI 2018

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – Nowy trenażer do nauki gaszenia pożarów wewnętrznych

wszystkie aktualności