do góry

SA PSP Poznań

29 MAR 2018

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – szkolenie Weber Rescue Instructors

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – szkolenie Weber Rescue Instructors
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – szkolenie Weber Rescue Instructors

28 marca 2018 roku odbyło się szkolenie dedykowane dla instruktorów zespołu przedmiotowego Taktyki Działań Ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego. Przedmiotem zajęć były działania przy zdarzeniach z udziałem pojazdów osobowych. Warsztaty przeprowadzone zostały w dwóch częściach: wykładowej – w sali dydaktycznej Szkoły oraz praktycznej, na terenie szkolnego poligonu w Luboniu. Wykładowcą prowadzącym obydwie części był instruktor z grupy Weber Rescue Instructors, pan Bartosz Klich.

Podczas części teoretycznej poruszone zostały aspekty taktyki ratowniczej, sprzętu wykorzystywanego do działań oraz budowy pojazdów osobowych. Zajęcia praktyczne polegały na realizacji trzech scenariuszy: pojazd po zderzeniu stojący na kołach, leżący na boku oraz na dachu. Problemem do rozwiązania podczas tych scenek była ewakuacja osoby poszkodowanej uwięzionej we wraku pojazdu. Podczas ćwiczeń stosowano w praktyce techniki przedstawione w trakcie części teoretycznej.

Warsztaty miały również na celu przygotowanie metodyczne instruktorów do prowadzenia zajęć. W najbliższym czasie szkolenie instruktorów będzie kontynuowane, a jego tematyka związana będzie z działaniami podczas zdarzeni z udziałem pojazdów wielkogabarytowych.

Opracowanie: kpt. Daniel Przewoźniak – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: kpt. Daniel Przewoźniak, mł. asp. Bartosz Urbański – SA PSP w Poznaniu

29 MAR 2018

Szkolenie Weber Rescue Instructors w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu

wszystkie aktualności