do góry

SA PSP Poznań

14 KWI 2018

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – warsztaty Urzędu Dozoru Technicznego

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – warsztaty Urzędu Dozoru Technicznego
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – warsztaty Urzędu Dozoru Technicznego

28 marca 2018 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyły się warsztaty nt. „Bezpieczna eksploatacja urządzeń ciśnieniowych transportu bliskiego”.

Były to warsztaty prewencyjne realizowane przez przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzeń ciśnieniowych oraz transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu, a pozostających na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej i użytkowanych podczas akcji ratowniczych. Celem szkolenia było podniesienie kultury technicznej i poziomu bezpieczeństwa osób obsługujących urządzenia, poznanie ich specyfiki oraz eliminacja niebezpiecznych zachowań podczas eksploatacji urządzeń.

Bardzo interesująca część wykładów dotyczyła studium wypadków związanych z wypadkami w jednostkach organizacyjnych PSP.

Opracowanie: bryg. Artur Banasiak  – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: bryg. Artur Banasiak – SA PSP w Poznaniu

14 KWI 2018

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – warsztaty Urzędu Dozoru Technicznego

wszystkie aktualności