do góry

SA PSP Poznań

23 CZE 2018

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

22 czerwca 2018 roku w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu zakończyło się szkolenie podstawowe w zawodzie strażak.

Od dnia 13 listopada 2017 roku 33 strażaków z województw: świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i pomorskiego (w tym 8 osób spoza PSP – 4 osoby z ANWIL S.A., 3 osoby z Powiatowych Urzędów Pracy oraz 1 osoba z KGHM Polska Miedź S.A.) zdobywało wiedzę pożarniczą oraz umiejętności praktyczne celem wykonywania zawodu strażaka w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie, zorganizowane w systemie skoszarowanym, realizowane zgodnie z programem szkolenia, w trzech następujących po sobie blokach: podstawowym, praktyk zawodowych w jednostce ratowniczo-gaśniczej oraz zasadniczym. Egzaminy końcowe w dniu 21 czerwca 2018 roku przeprowadzono na szkolnym poligonie pożarniczym w Luboniu z przedmiotów: Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych, Taktyka zwalczania pożarów i Taktyka działań ratowniczych.

Najlepsze wyniki w nauce uzyskały: str. Magdalena Cieślak i str. Karolina Muzolf-Kamińska.


Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Twardowski – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: asp. sztab. Janusz Sosiński – SA PSP w Poznaniu

23 CZE 2018

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

wszystkie aktualności