do góry

SA PSP Poznań

12 WRZ 2016

Szkolenie dla kadry szkół PSP

Aktualność "Szkolenie dla kadry szkół PSP"
Aktualność "Szkolenie dla kadry szkół PSP"

W dniach 8-9 września 2016 roku w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbyło się szkolenie dla kadry szkół PSP w zakresie  wdrażania Regulaminu rozwinięć samochodów ratowniczo-gaśniczych. W pierwszym dniu skupiono się na omówieniu założeń teoretycznych. Drugiego dnia,  w warunkach poligonowych, przećwiczono wybrane rozwinięcia regulaminowe uwzględniające różne scenariusze interwencji ratowniczych. Skupiono się na roli poszczególnych funkcyjnych w pododdziałach oraz aspektach ich bezpieczeństwa. Podczas podsumowania wypracowano wnioski, które zostaną uwzględnione podczas wdrażania Regulaminu w procesie dydaktycznym szkół, począwszy od tegorocznej unitarki. Wszelkie sugestie uczestników spotkania oraz szczegółowy raport z jego przebiegu zostanie przedstawiony Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: st. bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz
Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Poznaniu

12 WRZ 2016

Aktualność "Szkolenie dla kadry szkół PSP"

wszystkie aktualności