do góry

SA PSP Poznań

12 GRU 2017

Szkolenie hakowego – sygnalisty

Szkolenie hakowego – sygnalisty
Szkolenie hakowego – sygnalisty

11 grudnia 2017 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się szkolenie hakowego – sygnalisty, w którym udział wzięło 14. funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz 5 funkcjonariuszy Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Szkolenie przeprowadzono zgodnie z „Programem szkolenia w zakresie hakowego – sygnalisty dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej”. Podczas zajęć uczestników zapoznano z obowiązkami oraz zasadami bezpieczeństwa pracy podczas transportu materiałów i innych przedmiotów za pomocą żurawi samojezdnych w trakcie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych. W tym omówiono następujące zagadnienia:

 • uregulowania prawne związane z eksploatacją urządzeń dźwigowych,
  • bhp i środki ochrony indywidualnej oraz oznakowanie miejsca wykonania prac transportowych,
  • zagrożenia wypadkowe przy czynnościach wykonywanych przez hakowego – sygnalistę,
  • zasady zachowania się w strefie zagrożenia związanej z transportem materiałów,
  • rodzaje i eksploatacja zawiesi transportowych,
  • sposoby łączności z operatorem urządzeń transportu bliskiego.

Część praktyczna szkolenia przeprowadzona została na szkolnym poligonie pożarniczym w Luboniu, gdzie szczególną uwagę zwrócono na stosowanie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczanie i oznakowanie miejsc związanych z transportem różnego rodzaju materiałów czy dobieranie odpowiedniego rodzaju zawiesi do podnoszonego materiału. Poznańscy strażacy przećwiczyli również nawiązywanie łączności pomiędzy hakowym – sygnalistą a operatorem urządzenia przy pomocy środków łączności radiowej jak i sygnalizacji ręcznej.

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Twardowski – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: bryg. Michał Fabiański, mł. kpt. Tomasz Twardowski – SA PSP w Poznaniu

12 GRU 2017

Szkolenie hakowego – sygnalisty

wszystkie aktualności