do góry

SA PSP Poznań

06 GRU 2017

Warsztaty szkoleniowe z ratownictwa technicznego w transporcie szynowym

Warsztaty szkoleniowe z ratownictwa technicznego w transporcie szynowym 

4 grudnia 2017 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w ramach procesu doskonalenia zawodowego w PSP, odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu ratownictwa technicznego w transporcie szynowym.

Celem przeprowadzonych warsztatów było wypracowanie założeń do opracowania treści programowych dedykowanych dla grup specjalistycznych i koordynatorów z dziedziny ratownictwa technicznego.

W szkoleniu udział wzięło 19 funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, Komendy Miejskiej PSP w Koninie, Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim,  Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Zajęcia teoretyczne odbyły się w szkolnej sali wykładowej, natomiast ćwiczenia praktyczne w Ekspozyturze Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu - posterunek odgałęźny w Suchym Lesie, gdzie stacjonuje pociąg ratowniczy. Program warsztatów swoim zakresem obejmował m. in. analizę katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym na kolei oraz organizacją ratownictwa technicznego na kolei.

Opracowanie: bryg. Michał Fabiański, mł. kpt. Tomasz Twardowski – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: mł. bryg. Sławomir Brandt – KW PSP w Poznaniu, mł. kpt. Tomasz Twardowski – SA PSP w Poznaniu

06 GRU 2017

Warsztaty szkoleniowe z ratownictwa technicznego w transporcie szynowym

wszystkie aktualności