do góry

SA PSP Poznań

17 STY 2018

Zaliczenie przedmiotów zawodowych w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu

 Zaliczenie przedmiotów zawodowych w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu

Od 11 do 19 stycznia 2018 r. na szkolnym poligonie pożarniczym w Luboniu odbywają się zaliczenia przedmiotów zawodowych: Sprzęt do działań ratowniczo- gaśniczych, Taktyka Działań Ratowniczych i Taktyka Zwalczania Pożarów - dla 94 słuchaczy Dziennego Studium Aspirantów rocznika 2017 – 2019 oraz 33 słuchaczy Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak. Ocenie poddawane są umiejętności praktyczne posługiwania się sprzętem pożarniczym, łączności, działania w rotach, a także pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Zaliczenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej umożliwi kadetom DSA 27 pełnienie służb w szkolnej jednostce ratowniczo – gaśniczej, a także pełnienie dyżurów w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego.

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Twardowski – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: archiwum SA PSP w Poznaniu

17 STY 2018

Zaliczenie przedmiotów zawodowych w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu

wszystkie aktualności