do góry

SA PSP Poznań

  • Znaleziono 40 wiadomości.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Od 11 do 19 stycznia 2018 r. na szkolnym poligonie pożarniczym w Luboniu odbywają się zaliczenia przedmiotów zawodowych: Sprzęt do działań ratowniczo- gaśniczych, Taktyka Działań Ratowniczych i Taktyka Zwalczania Pożarów - dla 94 słuchaczy Dziennego Studium Aspirantów rocznika 2017 – 2019 oraz 33 słuchaczy Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.

Zaliczenie przedmiotów zawodowych w Szkole Aspira

20 grudnia 2017 r. minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak wraz z posłami i parlamentarzystami spotkał się z funkcjonariuszami pełniącymi służbę podczas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Spotkanie odbyło się na terenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w scenerii wozowni jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Świąteczna wizyta ministra spraw wewnętrznych i

Od 8 do 10 listopada 2016 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze funkcjonariuszy służby BHP, powołanych przez Komendanta Głównego PSP do opracowania katalogu zadań oraz harmonogramu realizacji wytycznych KG PSP w sprawie organizacji bezpieczeństwa i higieny służby/pracy w Państwowej Straży Pożarnej.

Spotkanie zespołu ds. bhp
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4