do góry

SGSP Warszawa

26 PAŹ 2018

KOMENDANT GŁÓWNY PSP zaprasza 28 listopada 2018 r. na konferencję pn. „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty inżynierskie i formalne”

Szanowni Państwo!

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaprasza do udziału w konferencji, której celem jest zaprezentowanie kierunków zmian zachodzących w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektów budowlanych oraz popularyzacja i ugruntowanie wiedzy i właściwej praktyki postępowania w tym obszarze. Konferencja kierowana jest zarówno do funkcjonariuszy i pracowników pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jak i innych osób zajmujących się zawodowo sferą bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres tematyczny konferencji obejmie zagadnienia ochrony przeciwpożarowej związane z nowelizacją ustawy o odpadach oraz nowelizacją przepisów techniczno-budowlanych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków. Omówione zostaną również inne, normatywne i prawne, wymagania ochrony przeciwpożarowej w ujęciu formalnym i praktycznym, wytypowane z uwagi na ich znaczenie oraz zidentyfikowane trudności w interpretacji lub stosowaniu.

Szczegóły dotyczące tematyki poszczególnych wystąpień przewidzianych w ramach konferencji zawarto w jej programie.

Konferencja odbędzie się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54, gmach F, aula A2.

Liczba miejsc ograniczona.

Informacje dotyczące sposobu zgłoszenia i kosztów udziału w konferencji zamieszczono na stronie internetowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=2806 

Opracowanie: SGSP
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

Ramowy program konferencji w dniu 28 listopada 2018 r.

wszystkie aktualności