do góry

SGSP Warszawa

29 WRZ 2018

SGSP - Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 i Ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 i Ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 i Ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej

                                                                     
Vivat Academia, vivant professores!
Vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet,
semper sint in flore, semper sint in flore!  

Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie,
niech żyje każdy członek [naszej społeczności],
niech żyją wszyscy [członkowie] z osobna,
niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze!

Fragm. najstarszej pieśni żaków Gaudeamus Igitur (łac. Radujmy się więc)

 W sobotę 29 września 2018 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej zainaugurowała rok akademicki 2018/2019 ­– kolejny etap pogłębiania wiedzy, rozwijania umiejętności i poszerzania horyzontów myślowych, a także realizowania ambitnych przedsięwzięć, które ułatwią przyszłym absolwentom rozpoczęcie pracy, służby i kariery zawodowej. Uroczystość zapoczątkowała Msza Święta, którą odprawiono w Bazylice katedralnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Pradze.

Tradycyjnym elementem otwarcia roku akademickiego w SGSP było ceremonialne Ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu przez dowódcę uroczystości – mł. bryg. mgr. inż. Tomasza Klimczaka. Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał rektor-komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP. – „(…) Kiedy zbieramy się tu na placu w naszej Uczelni to czujemy, że jest to kolejny, ważny etap w naszej historii. Etap kształcenia pożarniczego, który nabiera coraz większego znaczenia w kształtowaniu młodego pokolenia. 1 marca 2019 r. będziemy obchodzili 80. rocznicę pierwszego kursu oficerskiego w murach naszej Uczelni (…)” – podkreślił. Życzył, by akt ślubowania:

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia − nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej

był przez całe życie drogowskazem. Zwracając się do immatrykulowanych zaznaczył, że wybór trudnego zawodu strażaka-ratownika lub cywilnego eksperta ds. bezpieczeństwa będzie wpływał na bezpieczeństwo krajowe czy międzynarodowe.

Słowa ślubowania wypowiedziało  91 osób zakwalifikowanych na stacjonarne studia I-go stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, które ukończyły szkolenie podstawowe w zawodzie strażak oraz przedstawiciele osób zakwalifikowanych na I rok niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie stałej, oraz na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia dla osób cywilnych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Strażacy w służbie kandydackiej mają za sobą trudny i długotrwały proces rekrutacyjny, nastawiony na wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów, którzy w przyszłości zasilą szeregi oficerów Państwowej Straży Pożarnej. Jak co roku, o przyjęciu decydujące znaczenie miały wyniki matur oraz – w przypadku strażaków w służbie kandydackiej – testu sprawnościowego. W kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego przyjęci do służby kandydackiej musieli pomyślnie przejść niespełna dwumiesięczne szkolenie przygotowawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzone w warunkach poligonowych w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej w Zamczysku Nowym. Jego celem było przygotowanie uczestników do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz do pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP i w warunkach skoszarowania. Dowódcą Kompanii K-2018 jest kpt. inż. Piotr Prosowicz. Wszyscy kandydaci po immatrykulacji oficjalnie dołączyli do grona studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a strażacy w służbie kandydackiej dodatkowo otrzymali tytuł podchorążego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

W imieniu wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego okolicznościowy list odczytał prorektor-zastępca komendanta ds. operacyjnych Pan st. bryg. dr hab. inż. Jarosław Zarzycki. Następnie wykład inauguracyjny dotyczący m.in. obrony terytorialnej wygłosiła Pani dr hab. Weronika Jakubczak, prof. SGSP.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych w osobach: Posła na Sejm RP Pana Andrzeja Melaka, sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Tomasza Zdzikota, dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Andrzeja Świderka i komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Pana gen. brygadiera Leszka Suskiego oraz przedstawiciele środowiska akademickiego z Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – rektorem Politechniki Warszawskiej Panem prof. dr. hab. inż. Janem Szmidtem na czele i reprezentanci zaprzyjaźnionych instytucji.

Ze strony Szkoły Głównej Służby Pożarniczej obecni byli: rektor-komendant SGSP – nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP, prorektor-zastępca komendanta ds. operacyjnych – st. bryg. dr hab. inż. Jarosław Zarzycki, prorektor ds. naukowo-dydaktycznych i studenckich dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP, kanclerz – mł. bryg. mgr inż. Aneta Zawadzka, dziekan WIBC – mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka, dziekan WIBP – mł. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka oraz przedstawiciele Senatu, kadry i studentów SGSP, a ponadto rodziny i znajomi strażaków w służbie kandydackiej.

Uroczystą oprawę artystyczną zapewniły Chór „Schola Cantorum Maximilianum” i Orkiestra OSP Nadarzyn, która zaprezentowała musztrę paradną będącą zwieńczeniem uroczystości.

Opracowanie: Mariola Główka, Biuro Rektora
Zdjęcia: pchor. Maciej Piątek

 

29 WRZ 2018

SGSP - Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 i Ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej

SGSP - Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 i Ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej

 

 

 

 

 

wszystkie aktualności