do góry

Certyfikat „Serwis bez barier”

Identyfikacja wizualna Serwis bez barier

Witryna internetowa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej www.straz.gov.pl została wyróżniona Certyfikatem SERWIS BEZ BARIER, nadawanym przez Fundację Integracja. Certyfikat jest potwierdzeniem, że serwis jest przyjazny i dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością. Certyfikat SERWIS BEZ BARIER to przede wszystkim potwierdzenie właściwej postawy Komendy Głównej PSP wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami: niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, czy z ograniczeniami narządu ruchu. To także potwierdzenie jej dostosowania do potrzeb osób starszych lub mających problemy ze wzrokiem lub słuchem.

Warunkiem otrzymania takiego Certyfikatu jest uzyskanie pozytywnego wyniku audytu dostępności cyfrowej. Audytorzy Integracji – eksperci w zakresie dostępności oraz testerzy z różnymi niepełnosprawnościami – analizują dostępność cyfrową wskazanych stron zgodnie ze światowym standardem WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines - Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych).

Certyfikat SERWIS BEZ BARIER Integracja przyznaje stronom i serwisom internetowym oraz aplikacjom działającym w przeglądarce. Certyfikat to znak dostępności cyfrowej wskazanej strony lub serwisu dla osób z ograniczoną sprawnością.

Warunkiem otrzymania certyfikatu SERWIS BEZ BARIER jest uzyskanie pozytywnego wyniku audytu dostępności cyfrowej.

Dla zobligowanych do tego instytucji publicznych – certyfikat SERWIS BEZ BARIER to potwierdzenie, że ich serwis jest zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

O wyjątkowości certyfikatu świadczy prestiż certyfikowanych stron i serwisów.

Patrz także: http://www.integracja.org/bariery-cyfrowe/certyfikat-serwis-bez-barier/
Patrz także: http://www.ppoz.pl/aktualnosci/1160-serwis-bez-barier

Poniżej Certyfikat nr W-31-688. Wydany dn. 13.01.2019. Ważny do dn. 13.01.2020 – wersja polska i wersja angielska.

Certyfikat nr W-31-688. Wydany dn. 13.01.2019. Ważny do dn. 13.01.2020.

Certyfikat nr W-31-688. Wydany dn. 13.01.2019. Ważny do dn. 13.01.2020.