do góry

Zespoły zadaniowe Komendanta Głównego PSP

Zespół zadaniowy do spraw aktualizacji zasad organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

 • Akt powołania zespołu: DECYZJA NR 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw aktualizacji zasad organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
 • Zadanie do wykonania: opracowanie aktualizacji zasad organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w KSRG.
 • Nadzór bezpośredni nad pracą Zespołu sprawuje Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP.

Zespół zadaniowy do wypracowania zmian w dokumentach dotyczących ratownictwa wodnego organizowanego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

 • Akt powołania zespołu: DECYZJA Nr 7 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wypracowania zmian w dokumentach dotyczących ratownictwa wodnego organizowanego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 • Zadanie do wykonania: wypracowanie zmian w dokumentach dotyczących ratownictwa wodnego organizowanego w ramach KSRG.
 • Nadzór bezpośredni nad pracą Zespołu sprawuje Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Zespół zadaniowy do wypracowania zmian w dokumentach dotyczących ratownictwa wysokościowego organizowanego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

 • Akt powołania zespołu: DECYZJA Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wypracowania zmian w dokumentach dotyczących ratownictwa wysokościowego organizowanego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 • Zadanie do wykonania: wypracowanie zmian w dokumentach dotyczących ratownictwa wysokościowego organizowanego w ramach KSRG.
 • Nadzór bezpośredni nad pracą Zespołu sprawuje Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Zespół zadaniowy do spraw opracowania koncepcji prewencji społecznej Państwowej Straży Pożarnej

 • Akt powołania zespołu: DECYZJA Nr 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie  powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji prewencji społecznej Państwowej Straży Pożarnej.
 • Zadanie do wykonania: opracowanie koncepcji prewencji społecznej Państwowej Straży Pożarnej.
 • Nadzór bezpośredni nad pracą Zespołu sprawuje Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Zespół zadaniowy do spraw opracowania propozycji zmian regulaminu organizacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

 • Akt powołania zespołu: DECYZJA Nr 20 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania propozycji zmian regulaminu organizacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 
 • Nadzór bezpośredni nad pracą Zespołu sprawuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
 • Przewodniczący – st. bryg. Piotr Socha, z-ca Pomorskiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP.

Zespół zadaniowy do spraw opracowania koncepcji zasad migracji stron internetowych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do domeny gov.pl oraz zainicjowania etapu pilotażowego przedsięwzięcia

 • Akt powołania zespołu: DECYZJA Nr 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania koncepcji zasad migracji stron internetowych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do domeny gov.pl oraz zainicjowania etapu pilotażowego przedsięwzięcia.
 • Nadzór nad pracą Zespołu sprawuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
 • Przewodniczący – mł. bryg. Radosław Moraczewski, z-ca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego.

Opracowanie: Gabinet Komendanta Głównego