do góry

Gdy szaleje żywioł

Burze oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi występującymi z różnym natężeniem. Porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem. Wyładowanie atmosferyczne może spowodować pożar, uszkodzenie budynku, spalenie instalacji elektrycznej lub zniszczenie wszystkich włączonych do niej urządzeń, np. telewizora, komputera itp.

Oto kilka dobrych rad jak należy zachować się podczas burzy i wichury

 • należy słuchać aktualnej prognozy pogody w środkach masowego przekazu, gdyż zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi;
 • należy zdjąć z balkonów, tarasów i parapetów przedmioty, które mogą zostać zrzucone lub porwane przez wiatr; stwarzają one niepotrzebne zagrożenie dla ludzi;
 • dokładnie zamknąć okna i drzwi; podczas nawałnicy nie wolno zbyt blisko do nich podchodzić;
 • w miarę możliwości urządzenia zasilane energią elektryczną powinny być wyłączone;
 • nie planujmy żadnych wycieczek, nie wychodźmy niepotrzebnie z domu;
 • należy zabezpieczyć minimalny zapas wody pitnej, żywności i niezbędnych lekarstw; w zasięgu ręki powinno znaleźć się oświetlenie awaryjne (np. latarka) oraz naładowany telefon komórkowy;
 • w budynku należy usiąść pod ścianą nośną, z daleka od okien i drzwi, najlepiej na najniższej kondygnacji,
 • podczas podróży samochodem nie powinno kontynuować się jazdy - lepiej zatrzymać się i poszukać bezpiecznego schronienia;
 • nie wolno zatrzymywać się, parkować samochodu i szukać schronienia pod drzewami, słupami, liniami energetycznymi oraz wiatami autobusowymi, gdyż wysokie elementy przyciągają wyładowania atmosferyczne. Najlepiej nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu, gdyż konstrukcje mogą zostać przewrócone przez silny wiatr, natomiast złamana gałąź lub drzewo mogą doprowadzić do wypadku;
 • należy unikać otwartej przestrzeni, można wykorzystać zagłębienia terenu (rów, głęboki dół) – podczas huraganu schrońmy się tam, podczas burzy nie siadajmy, nie kładźmy się na ziemi, lepiej przykucnąć;
 • odsuńmy się od metalowych przedmiotów i nie dotykajmy ich;
 • podczas silnego wiatru nie wolno przebywać w żaglówce lub pod jej pokładem. W przypadku wywrócenia się łodzi ryzykujemy życiem. Należy dobić do brzegu, opuścić łódź, kajak, ponton, rower wodny itp.;
 • podczas burzy i huraganu najbezpieczniej jest nie przebywać nad wodą;
 • będąc poza budynkiem podczas burzy, nie używajmy telefonu komórkowego.

Stosowanie się do powyższych rad pozwoli przetrwać niebezpieczną sytuację! Pamiętaj, że każdy żywioł może nieść zagrożenie!!