do góry

kujawsko-pomorskie

11 STY 2019

Bezpieczne Ferie 2019 w powiecie golubsko-dobrzyńskim

 

W ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo" i „Bezpieczne ferie 2019” 8 i 10 stycznia br. przeprowadzono prelekcję dla dzieci i nauczycieli z Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu oraz Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. Pogadankę poprowadził z-ca komendanta powiatowego PSP w Golubiu-Dobrzyniu st. kpt. Witold Juszczak. Podczas spotkań przedstawił prezentację multimedialną informującą o sposobach bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych oraz zasadach zachowania się na lodzie. Ponadto zaprezentował prawidłowe zachowanie się, gdy lód się załamie. W ramach przedmiotowej akcji dzieci miały okazję obejrzeć z bliska sprzęt, jakim posługuje się straż pożarna podczas akcji ratowniczych na akwenach.

11 STY 2019

Bezpieczne ferie 2019

wszystkie aktualności