do góry

kujawsko-pomorskie

02 LUT 2018

Ćwiczenia grup specjalistycznych, powiat świecki

Ćwiczenia grup specjalistycznych
Ćwiczenia grup specjalistycznych

Zgodnie z „Zasadami organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” do wsparcia działań Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej mogą być dysponowane Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego.

W związku z tym 23 i 25 stycznia oraz 2 lutego 2018 r. odbyły się wspólne ćwiczenia SGPR Chełmża oraz SGRT Toruń (funkcjonująca na bazie JRG 1 Toruń i JRG Świecie) na terenie budowy drogi ekspresowej S5, dzięki współpracy z Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. głównym wykonawcą inwestycji. Dodatkowo w ćwiczeniach uczestniczyła JRG 3 z Torunia gdzie stacjonuje m.in. kontener techniczny.

Budynki znajdujące się w Wiągu oraz Zbrachlinie w powiecie świeckim, przeznaczone do wyburzenia zostały wykorzystane do wspólnych działań w trakcie których ćwiczono m. in.:
- rozpoznanie miejsce zdarzenia oraz jego otoczenia,
-  ocenę stanu konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem jej stabilności , naprężeń i zagrożeń wtórnych,
- zabezpieczanie konstrukcji w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa ratowników  prowadzących działania ratownicze i dla ewakuacji poszkodowanych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu,
- wykonywanie dostępu do poszkodowanych poprzez wykonanie dojść i przebić, z zastosowaniem sprzętu ratowniczego,
- specyfikę udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w miejscu ich odnalezienia,
- specyfikę ewakuacji poszkodowanych z obiektów po katastrofie budowlanej.

Opracował i zdjęcia: mł. bryg. Paweł Puchowski - JRG Świecie

02 LUT 2018

Szkolenie grup specjalistycznych

  • 1
  • 2
wszystkie aktualności