do góry

kujawsko-pomorskie

01 MAR 2019

Ćwiczenia grup specjalistycznych w powiecie świeckim

Ćwiczenia grup specjalistycznych w powiecie świeckim

Zgodnie z „Zasadami organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” do wsparcia działań Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej mogą być dysponowane Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego.

W związku z tym 26-28 lutego 2019 r. odbyły się wspólne ćwiczenia SGPR Chełmża oraz SGRT Toruń (funkcjonująca na bazie JRG 1 Toruń i JRG Świecie) na terenie budowy drogi ekspresowej S5, dzięki współpracy z Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. głównym wykonawcą inwestycji. Dodatkowo w ćwiczeniach uczestniczyła JRG 3 z Torunia gdzie stacjonuje m.in. kontener techniczny.

Budynek znajdujący się w miejscowości Święte  w powiecie świeckim, przeznaczony do wyburzenia został wykorzystany do wspólnych działań w trakcie których ćwiczono m. in.:
– rozpoznanie miejsce zdarzenia oraz jego otoczenia,
– ocenę stanu konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem jej stabilności , naprężeń i zagrożeń wtórnych,
– zabezpieczanie konstrukcji w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa ratowników  prowadzących działania ratownicze i dla ewakuacji poszkodowanych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu,
– wykonywanie dostępu do poszkodowanych poprzez wykonanie dojść i przebić, z zastosowaniem sprzętu ratowniczego.

Opracował i zdjęcia: mł. bryg. Paweł Puchowski – JRG Świecie

01 MAR 2019

Ćwiczenia grup specjalistycznych w powiecie świeckim

wszystkie aktualności