do góry

kujawsko-pomorskie

09 LIS 2018

Spotkanie nt. kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

 Komendant powiatowy bryg. Paweł Warlikowski wita przybyłych gości

8 listopada 2018 r. w komendzie powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie nt. kampanii "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". Naradę otworzył komendant powiatowy PSP bryg. Paweł Warlikowski, który przywitał przybyłych gości i przedstawił cel spotkania.

Kolejno głos zabrał z-ca komendanta powiatowego st. kpt. Witold Juszczak, który omówił temat ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, która porusza temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Mł. bryg. Karol Cachnij omówił zagadnienia związane z występowaniem zagrożeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla oraz toksycznymi gazami popożarowymi na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Ponadto przedstawił wymagania techniczne, jakie powinny posiadać budynki wielo i jednorodzinne.

Dowódca JRG st. kpt. Piotr Kubacki przedstawił zdarzenia związane z podejrzeniem zatrucia dwutlenkiem węgla na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Podkreślił wzajemną współpracę z zespołem ratownictwa medycznego oraz kominiarzami przy tego typu zdarzeniach. Ponadto omówił sposób działania czujek tlenku węgla i dymu.

Następnie o obowiązku okresowych kontroli oraz sprawdzaniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych informowała Pani Sylwia Foksińska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Golubiu-Dobrzyniu Rafał Fałkowski przedstawił skutki zatruciem tlenkiem węgla oraz omówił procedurę działań ratowniczych podejmowanych przez państwowe ratownictwo medyczne.

Krzysztof Skrzyniecki prowadzący sprawy  Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego przedstawił działania podjęte przez urząd w zakresie kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa oraz poinformował o konkursie zorganizowanym przez starostwo, w którym można wygrać czujki czadu i dymu.

Na zakończenie Mistrz Kominiarski Zbigniew Bożek przypomniał zebranym, że źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Poinformował o konieczności sprawdzania i czyszczenia kominów.

W spotkaniu uczestniczyli zarządcy nieruchomości, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, przedstawiciele miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, osoby prowadzące sprawy ochrony przeciwpożarowej w urzędach miast i gmin, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kierownik Pogotowia Ratunkowego, przedstawiciel Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego prowadzący sprawy zarządzania kryzysowego oraz mistrzowie kominiarscy, prezesi jednostek OSP z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego

Dziękujemy gościom za przybycie!

09 LIS 2018

Spotkanie nt. kampanii "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

 

wszystkie aktualności