do góry

Lista aktualności

18 KWI 2008

16-04-2008r. Dobrzeń Wielki koło Opola - onferencja poświęcona zabezpieczeniom drewnianych obiektów sakralnych

MOŻE TEN KOŚCIÓŁ OCALEJE

 

Chciało by się powiedzieć nareszcie.

16-04-2008r. w Dobrzeniu Wielkim koło Opola odbyła się konferencja poświęcona zabezpieczeniom drewnianych obiektów sakralnych, a krócej mówiąc zabezpieczaniu kościołów drewnianych. A pozostało ich jeszcze na naszym terenie kilkadziesiąt.

Na konferencji spotkały się wszystkie środowiska odpowiedzialne za te obiekty jak i mogące mieć znaczący wpływ na ich losy. Przede wszystkim byli to księża proboszczowie pod opieką których znajdują się te budowle, ale także przedstawiciele władz gminnych i samorządowych posiadających takowe zabytki na swoim terenie.

 

    

 

Inspiracją do zorganizowania konferencji dla Państwowej Straży Pożarnej, był fakt zakończenia inwestycji polegającej na wykonaniu stałej instalacji gaśniczej na mgłę wodną w drewnianym kościele pod wezwaniem św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim. Jest to pierwszy obiekt tak zabezpieczony na terenie naszego województwa, w związku z tym warto go było pokazać innym jako pozytywny przykład, gdzie współpracą w dążeniu do celu wykazała się i strona kościelna i organy samorządowe.

Na konferencję, oprócz osób do których ta konferencja była kierowana, przybyli Jego Eminencja Ksiądz Arcybiskup Alfons NOSSOL, Wice Marszałek Województwa Opolskiego Teresa KAROL, Z-ca Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP mł. bryg. Andrzej CZERWIŃSKI, Wojewódzki Konserwator Zabytków Iwona SOLISZ, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Ryszard ŚNIEŻEK.

Konferencja gościła w pięknym budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, który sąsiaduje z ww. drewnianym kościółkiem. Jej otwarcia dokonał Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol STĘPIEŃ, a wprowadzenia w temat dokonał swym wystąpieniem JE ks. Arcybiskup Alfons Nossol.

 

    

 

Prelekcje rozpoczął Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej mgr Jarosław GAŁĘZA naświetlając zebranym rys historyczny rozwoju architektury drewnianych kościołów, a kontynuował ten wątek Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu ks. dr Piotr MANIURKA omawiając wystrój i wyposażenie wnętrz. Skomplikowany proces tworzenia dokumentacji technicznej i określania stanu technicznego drewnianych kościołów przedstawił reprezentant Politechniki Opolskiej dr inż. Andrzej MARYNOWICZ. Wystąpienie to uświadomiło zebranym jak mozolnej pracy wymaga stworzenie takiej dokumentacji.

Z kolei głos zajęli strażacy z KM PSP i KW PSP w Opolu  mł. bryg Witold TROJNAR omówił skutki pożarów w drewnianych kościołach na przykładzie zdarzeń mających miejsce w ostatnich latach. Podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz sposoby zabezpieczania drewnianych kościołów były tematem wystąpienia mł. bryg. Pawła KIELARA. Aktualne możliwości techniczne w zakresie stosowania nowoczesnych systemów zabezpieczeń obiektów drewnianych przedstawił mł. bryg. Leszek CHIMOWICZ.

Takich przedsięwzięć nie da się realizować bez odpowiednich funduszy. Sposoby pozyskiwania środków na wykonanie zabezpieczeń przedstawił przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - mgr Janusz WÓJCIK.

Z kolei Skarbnik Gminy Dobrzeń Wielki mgr Henryk WRÓBEL podzielił się doświadczeniami na ten temat z punktu widzenia samorządu.

W końcu przyszła pora na praktyczną demonstrację działania wykonanej instalacji. Wprowadzenia w problem wykorzystania mgły wodnej do celów gaśniczych, dokonał Prezes Spółki SUPO- ERBER  mgr inż. Józef Seweryn. Po wyjściu uczestników konferencji z budynku szkoły ich oczom ukazał się piękny drewniany kościółek. To właśnie on został świeżo zabezpieczony instalacją gaśniczą, która w chwilę potem została uruchomiona. Pokaz zrobił na widzach ogromne wrażenie.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć, że konferencję uświetnił występ klarnetowego kwartetu ze Szkoły Muzycznej.

Należy mieć nadzieję, że czas spędzony w Dobrzeniu Wielkim nie pójdzie na marne i ukierunkuje właściwie w działaniach osoby, w rękach których spoczywa los drewnianych obiektów sakralnych naszego województwa, bowiem stanowią one dobro nas wszystkich i nie nie mogą stanowić troski tylko księży i strażaków.

 

 

Opracowanie: Rzecznik Prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  mł.bryg. inż. Aleksander POŁOSZCZAŃSKI

wszystkie aktualności