do góry

Lista aktualności

04 WRZ 2008

16. Międzynarodowe Sympozjum CTIF

W dniu 3.09.2008 rozpoczęło się 16. Międzynarodowe Sympozjum CTIF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Pożarniczo-Ratowniczych) oraz Posiedzenie Komisji Historycznej CTIF.

Sympozjum towarzyszy otwarcie nowej wystawy poświęconej historii hełmów i nakryć głowy strażackich pt. „Strażackich Hełmów Czar". Jednocześnie w tym dniu Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach wraz ze swoją placówką zamiejscową - Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach otrzymało certyfikat CTIF, uzyskując w ten sposób status muzeum certyfikowanego CTIF. To szczególne wyróżnienie przyznano za równie szczególny wkład naszego Muzeum w rozwój badań nad historią pożarnictwa w kraju i zagranicą.

 

   

 

    

 

W obradach uczestniczy ponad 100 gości z kraju i zagranicy.

Delegacji zagranicznej przewodniczą Panowie Dieter Farrenkopf Przewodniczący Komisji Historycznej Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Pożarniczo-Ratowniczych oraz Adolf Schinnerl - vice przewodniczący Komisji. Polskie pożarnictwo reprezentują: Senator RP, Vice Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Pan Zbigniew Meres, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Pani Teresa Hernik oraz Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP pan prof. Piotr Matuska. Wśród gości zaproszonych w sympozjum biorą udział również byli Komendanci Główni PSP Panowie gen. brygadier Feliks Dela i Teofil Jankowski, Prezydent Miasta Misłowice Pan Grzegorz Osyra, Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Pan Jerzy Sieradzan, a także komendanci wojewódzcy, powiatowi i miejscy PSP. Obrady potrwają do 5 września br.

 

wszystkie aktualności