do góry

Lista aktualności

27 WRZ 2019

Bezpieczna służba strażaka

Bezpieczna służba strażaka
Bezpieczna służba strażaka

26 września 2019 roku  w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odbyło się seminarium „Bezpieczniej w straży pożarnej”.

Centralny Instytut Ochrony Pracy to placówka naukowo-badawcza, która w centrum swoich zainteresowań stawia problematykę kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Strażacy jako grupa zawodowa wykonująca swoje zadania w trudnych warunkach często stanowią obiekt badań pracowników CIOP.

Podczas seminarium przedstawione zostały wyniki najnowszych analiz różnych aspektów funkcjonowania strażaków. Zaproszeni goście, m.in. funkcjonariusze jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, także Komendy Głównej PSP, mieli możliwość zapoznania się z wynikami badań dotyczących przede wszystkim specjalistycznej odzieży strażaków oraz ich możliwości fizycznych zmieniających się wraz z wiekiem.

Pierwsze wystąpienia poświęcone były zagadnieniom wielkości obciążenia cieplnego strażaków prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze w odzieży specjalnej oraz wpływowi tego obciążenia na możliwości psychofizyczne funkcjonariuszy. W pierwszym badaniu wykorzystano manekina w celu pomiaru izolacyjności cieplnej odzieży, natomiast w drugim projekcie wzięli udział strażacy PSP – dokonano pomiaru ich możliwości psychofizycznych przed wysiłkiem charakterystycznym dla akcji ratowniczo-gaśniczej i po nim.

Podczas drugiej części seminarium przedstawiono nowatorski program komputerowy, który po wprowadzeniu odpowiednich danych dotyczących m.in. rodzaju akcji ratowniczej, intensywności wysiłku fizycznego czy czasu narażenia na promieniowanie cieplne dobierał odpowiednią odzież ochronną i bieliznę dla strażaków. Interesujące były również wyniki projektu badającego funkcjonalność systemów sygnalizacji zagrożeń do stosowania z inteligentną odzieżą ochronną. Strażacy biorący udział w przedsięwzięciu testowali systemy informujące o niebezpieczeństwie za pomocą wibracji, diod LED lub wyświetlacza LCD, a następnie oceniali je w wywiadzie i ankiecie.

Ostatnią część seminarium poświęcono zagadnieniom zdrowia i możliwości fizycznych strażaków, także tych z większym stażem służby. Szczególnie interesujące wystąpienie poświęcone było programowi treningów dla funkcjonariuszy PSP uwzględniającemu zmianę wydolności fizycznej następującą wraz z wiekiem.

Seminarium „Bezpieczniej w straży pożarnej” okazało się ciekawym wydarzeniem poruszającym zagadnienia istotne dla kwestii zdrowia i komfortu służby funkcjonariuszy PSP. Z pewnością przedstawione wyniki badań i ich analizy będą stanowiły inspirację do tworzenia nowych rozwiązań w zakresie wyposażenia strażaka i rozwoju jego formy fizycznej.

Opracowanie i zdjęcia: Anna Sobótka, Przegląd Pożarniczy

27 WRZ 2019

Bezpieczna służba strażaka

wszystkie aktualności