do góry

Lista aktualności

31 MAJ 2019

Bezzałogowe statki powietrzne w zasobach Państwowej Straży Pożarnej

Bezzałogowe statki powietrzne w zasobach Państwowej Straży Pożarnej
Bezzałogowe statki powietrzne w zasobach Państwowej Straży Pożarnej

29 maja 2019 r. w Komendzie Głównej PSP odbyło się uroczyste przekazanie  bezzałogowych statków powietrznych tzw. dronów jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej. Umowy oraz sprzęt wręczył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski w asyście zastępców: nadbryg. Tadeusza Jopka oraz st. bryg. Arkadiusza Biskupa.

– Serdecznie gratuluję wszystkim strażakom, którzy są bezpośrednimi uczestnikami procesu wdrażania bezzałogowych statków powietrznych w Państwowej straży Pożarnej – powiedział gen. brygadier Leszek Suski. – Jestem przekonany, że będzie on państwu dobrze służył, znacząco ułatwiając realizację coraz bogatszego spektrum zadań Państwowej Straży Pożarnej na rzecz bezpieczeństwa naszej ojczyzny i jej obywateli.

Realizacja zakupu dronów była możliwa dzięki programowi modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017-2020. Z zapisów  ustawy modernizacyjnej korzysta zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i ochotnicze straże pożarne.

W ramach programu modernizacji ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej została przeznaczona kwota 1 mln 523 tys. zł. na zakup 26 bezzałogowych statków powietrznych dla Państwowej Straży Pożarnej. Jedenaście z nich to sprzęt poziomu podstawowego, służący przede wszystkim do wykonania zobrazowań terenu działań z wykorzystaniem kamery na światło widzialne. Piętnaście z przekazanych bezzałogowych statków powietrznych to sprzęt poziomu specjalistycznego. Posiadają one wiele dodatkowych możliwości technicznych, w tym  gromadzenie danych z kamery na światło widzialne i kamery na podczerwień, a także bieżące przekazywanie obrazu na urządzenia zewnętrzne, również w trudnych warunkach pogodowych.

Bezzałogowe statki powietrzne, zwane potocznie dronami, umożliwiają znacznie szybszą, dokładniejszą i tańszą niż dotychczas ocenę sytuacji w wielu zdarzeniach kryzysowych. Pozwalają w większym zakresie chronić życie i zdrowie zarówno ratowników, jak i ratowanych wraz z ich dobytkiem. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w działaniach ratowniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej jest jednym z wielu obszarów zwiększania ich efektywności.

Bezzałogowe statki powietrzne trafiły do:

 1. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
 2. Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
 3. Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
 4. Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
 5. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
 6. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 7. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy,
 8. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
 9. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
 10. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
 11. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach,
 12. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku,
 13. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku.

W imieniu wszystkich podziękowania na ręce komendanta głównego PSP złożył komendant Szkoły Aspirantów w Poznaniu st. bryg. dr Jan Kołdej, po czym odbył się pokaz możliwości taktycznych nowego sprzętu.

Opracowanie: asp. Tomasz Banaczkowski, Przegląd Pożarniczy
Zdjęcia: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Głównego, asp. Tomasz Banaczkowski, Przegląd Pożarniczy

31 MAJ 2019

Bezzałogowe statki powietrzne w zasobach Państwowej Straży Pożarnej (cz. 1)

31 MAJ 2019

Bezzałogowe statki powietrzne w zasobach Państwowej Straży Pożarnej (cz. 2)

wszystkie aktualności