do góry

Lista aktualności

09 KWI 2009

Ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza PSP z certyfikatem ONZ

Ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza(GPR) Państwowej Straży Pożarnej otrzymała certyfikat ONZ. Uzyskanie go jest wyróżnieniem potwierdzającym wysoki poziom wyszkolenia i wyposażenia. Tym bardziej, że na razie na całym świecie tylko 11 grup ma taki certyfikat.
Certyfikacja grupy odbywała się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu. Przez kilka dni 12-osobowy zespół międzynarodowych ekspertów obserwował i oceniał działania polskich strażaków podczas symulowanych akcji ratowniczych i ćwiczeń sztabowych. Strażacy byli poddawani wielu próbom, które obejmowały m.in. działania poszukiwawcze z wykorzystaniem psów i sprzętu technicznego, wykorzystanie technik linowych i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Polska grupę tworzą strażacy służący w pięciu krajowych GPR-ach. W skład certyfikowanej wchodzi 65 strażaków i 12 psów. Grupa podzielona jest na trzy zespoły - dowodzenia, operacyjny i logistyczny.
Proces certyfikacji grup przez ONZ rozpoczął się w 2005 roku. Jako pierwsza egzaminowi poddana została ciężka grupa z Węgier. W kolejce czekają strażacy z Estonii, Islandii, Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Proces dochodzenia do certyfikatu trwa ok. dwóch lat. GPR są kierowane przede wszystkim do działań w strefach trzęsień ziemi i katastrof budowlanych. Uzyskanie certyfikatu sprawia, że ONZ ma pewność, że są one technicznie i logistycznie przygotowani do niesienia pomocy w każdym zakątku świata.
Uczestnikami ćwiczeń były także służby wspomagające: Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, JW. 2305;- obsługa techniczno – logistyczna, w tym przygotowanie pozoracji 150 osób;- oceniający eksperci zagraniczni 12 osób;- obserwatorzy zagraniczni 25 osób;- obserwatorzy krajowi 30 osób.

Tekst: komunikat PAP
Zdjecia: st. kpt. M.Mojek, mł. kpt. R.Własinowicz, asp. P.Klecha

Powiązana galeria zdjęć:

09 KWI 2009

Ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza PSP z certyfikatem ONZ

  • 1
  • 2
  • 3
wszystkie aktualności