przesuń do początku strony

Lista aktualności

16 WRZ 2017

Ćwiczenia doskonalące organizację działań PSP – „WARMIA 2017"

Ćwiczenia doskonalące organizację działań PSP – „WARMIA 2017"
Ćwiczenia doskonalące organizację działań PSP – „WARMIA 2017"

W dniach 14-16.09.2017 r. na terenie powiatu braniewskiego odbyły się ćwiczenia doskonalące organizację działań Państwowej Straży Pożarnej województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pod kryptonimem „WARMIA 2017".

Ćwiczenia odbyły się w trzech epizodach, w trzech różnych lokalizacjach:

Epizod 1 – Wielkoobszarowy pożar lasu w Nadleśnictwie Zaporowo należącego do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, gdzie sprawdzono działania gaśnicze Straży Pożarnej oraz elementy pokonywania trudnego terenu w dotarciu do miejsca pożaru (grząska droga, zakrzaczenia, powalone drzewa czy też brak drogi dojazdowej).

Epizod 2 – Ewakuacja osób z terenów zalanych przez powódź przy pomocy jednostek pływających oraz przemieszczenie ich w wyznaczone bezpieczne miejsce zastępcze. Epizod ćwiczony we współpracy z lokalnym samorządem.

Epizod 3 – Śnieżyce – działania polegające na dotarciu sił i środków PSP do osób znajdujących się na drodze, odciętych z powodu skrajnie trudnych warunków atmosferycznych. Osobom dostarczono żywność i odzież oraz prowadzono poszukiwania osób z wykorzystaniem urządzeń geolokalizacyjnych. Epizod ćwiczony we współpracy z grupą humanitarną PCK Olsztyn.

Na miejscu ćwiczeń zlokalizowano ok. 80 jednostek specjalistycznego sprzętu oraz ok. 300 strażaków biorących bezpośredni udział w ćwiczeniach. Realizmu ćwiczeń dodaje fakt, iż zostały przeprowadzone w sposób bardzo dynamiczny, a czas trwania poszczególnych epizodów ograniczony był tylko i wyłącznie efektywnym zakończeniem działania a nie harmonogramem ćwiczeń.

W piątek 15 września miejsce ćwiczeń wizytował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Tadeuszem Jopkiem oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Hołubowicz. Komendant główny zapoznał się z poszczególnymi epizodami bezpośrednio w miejscach prowadzonych ćwiczeń zwracając uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności w wykonywaniu założonych celów.

Kierownikiem ćwiczeń był z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie bryg. Michał Kamieniecki, który wraz z zespołami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń dołożyli wszelkich starań, aby odzwierciedlić realizm działań oraz zapewnić pełnię bezpieczeństwa osób ćwiczących.

Opracowanie: kpt. Rafał Melnyk – Oficer Prasowy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie
Zdjęcia: mł.kpt. Maja Hain, mł.kpt. Piotr Pisarki, KW PSP w Olsztynie
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

16 WRZ 2017

Ćwiczenia doskonalące organizację działań PSP – „WARMIA 2017"

wszystkie aktualności