przesuń do początku strony

Lista aktualności

16 CZE 2016

Ćwiczenia strażaków w województwie świętokrzyskim

Krajowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „H2O 2016”

15 czerwca 2016 r., z rozkazu komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, na terenie powiatu kieleckiego rozpoczęły się krajowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „H2O 2016” – największe od czterech lat w województwie świętokrzyskim ćwiczenia straży pożarnej.

Ćwiczenia, w drugim dniu ich trwania, wizytował Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji wraz z nadbryg. Leszkiem Suskim, komendantem głównym PSP.

W dwudniowych ćwiczeniach wzięły udział jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), w tym centralnego odwodu operacyjnego z województw świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (ponad 300 strażaków – 80 samochodów pożarniczych). Ponadto w ćwiczeniach wzięły udział podmioty współpracujące z jednostkami ochrony przeciwpożarowej: Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Polski Czerwony Krzyż, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zespoły zarządzania kryzysowego różnych szczebli (ok. 140 osób).

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie działań ratowniczych podczas powodzi oraz doskonalenie współpracy pomiędzy jednostkami KSRG oraz podmiotami wspierającymi działania interwencyjne tych jednostek.

Ćwiczenia, których organizatorem była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbywały się na zbiornikach wodnych w Cedzynie, Mójczy, Sukowie, Borkowie i Wojciechowie.

Dzień pierwszy – 15 czerwca 2016 r.

Epizod 1. Ok. godz. 09.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach wpłynęło zgłoszenie o wywróconej łódce na zalewie w miejscowości Suków (gm. Daleszyce). Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia zostały zadysponowane siły i środki Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych (6 zastępów PSP i 4 zastępy OSP). 1 osoba została uratowana przez strażaków. Na miejscu zdarzenia uzyskano informację, że oprócz uratowanej osoby w łódce znajdowały się jeszcze 2 inne osoby. Poszukiwania tych osób w okolicach miejsca zdarzenia nie przyniosły pozytywnych rezultatów – osoby zostały uznane za zaginione. Na miejsce zdarzenia została zadysponowana grupa strażaków płetwonurków z Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu wyposażona w sonar w celu poszukiwania zaginionych. Ok. godz. 17.15 nurkowie odnaleźli i wydobyli z wody ciało mężczyzny, który nie dawał oznak życia. Poszukiwania drugiej osoby nadal trwały. Ok. godz. 18.30 nurkowie odnaleźli ciało drugiej osoby, która również nie dawała oznak życia.

Epizod 2. Ok. godz. 10.00 wpłynęła informacja o przesiąkaniu wału w okolicach tamy na zalewie w miejscowości Cedzyna. Na miejsce działań zostały zadysponowane zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych (5 zastępów PSP i 6 zastępów OSP). W związku ze stwierdzonymi przesiąkami wału, utrzymującym się wysokim poziomem wody na zalewie i w pobliskich rzekach, kierujący działaniami ratowniczymi stwierdził wysokie ryzyko uszkodzenia wałów. Dowódca podjął decyzję o konieczności uszczelnienia przeciekającego na długości 50-60 m wału. Działania te prowadzi 11 zastępów straży pożarnej (PSP - 5 zastępów, OSP - 6 zastępów) - łącznie 49 strażaków PSP i 36 druhów OSP. Miejsce akcji podzielone na dwa odcinki bojowe. W okolicę przecieków dostarczono piach (ok. 100 ton) i worki (1500 sztuk) w celu ich uszczelniania. Działania mogą potrwać nawet kilkanaście godzin.

Epizod 3. Ok. godz. 13.00 na skutek gwałtownych i długotrwałych opadów deszczu w miejscowości Mójcza (gm. Daleszyce) doszło do zalania budynków mieszkalnych i gospodarczych. Przybór wody był tak gwałtowny, że niektórzy mieszkańcy (25 osób) ratowali się przed wysokim poziomem wody ucieczką na dachy budynków. Do kieleckiej straży pożarnej dotarła także informacja o uwięzieniu kilku osób na wysepce zalewu w Mójczy. Do akcji ratowniczej wyjechało 7 zastępów straży pożarnej (4 zastępy PSP i 3 zastępy OSP). Działania interwencyjne trwały prawie 3 godziny. Wszystkie zagrożone osoby zostały ewakuowane w bezpieczne miejsca.

Epizod 4. Najprawdopodobniej na skutek silnego naporu wody doszło do osłabienia wału przy zbiorniku wodnym w Borkowie. Na miejsce działań zadysponowano 4 zastępy strażaków (1 zastęp PSP i 3 zastępy OSP). Działania straży polegały na umacnianiu i podwyższaniu osłabionego wału na długości ok. 60 metrów przy pomocy worków z piachem oraz folii. W okolicę osłabionego wału dostarczono piach (ok. 90 ton) i worki (2000 sztuk) oraz folię w celu uszczelnienia i wzmocnienia wału. W godzinach wieczornych nadal podnosił się poziom wody w zalewie. Działania ratowników mogą potrwać nawet kilkanaście godzin.

Epizod 5. Ok. godz. 18:00 przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przekazał do sztabu informację o osłabieniu wału zbiornika wodnego w Borkowie, które grozi jego rozerwaniem. Na miejsce działań zadysponowano 5 zastępów strażaków. Działania straży polegały na budowie opaski okalającej osłabione miejsce na długości ok. 30 metrów przy pomocy worków z piachem oraz folii. W okolicę osłabionego wału w celu jego uszczelnienia i wzmocnienia dostarczono piach (ok. 120 ton), worki (4100 sztuk), folię (150 m2) oraz 2 namioty. Działania zakończono dnia kolejnego po godzinie 11:00.

W pierwszym dniu działaniami ratowniczymi na poziomie strategicznym dowodził st. bryg. Robert Sabat, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, natomiast na poziomie taktycznym dowodził bryg. Sławomir Karwat, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Dzień drugi – 16 czerwca 2016 r. 

Drugi dzień również nie szczędził ratownikom oraz służbom wspierającym ich działania nowych wyzwań, w których musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Epizod 1. Na skutek wzrostu poziomu rzeki Belnianki doszło do zalania gospodarstw domowych w miejscowości Słopiec, gdzie na dwóch posesjach znajdowały się zbiorniki z gazem LPG oraz olejem opałowym. Zbiorniki nie były na stałe związane z gruntem, w wyniku czego wezbrana woda przemieściła je w kierunku miejscowości Borków. Strażacy ok. godz. 06:00 otrzymali zgłoszenie o pływających w zalewie w Borkowie niezidentyfikowanych metalowych zbiornikach. W zgłoszeniu zawarta była także informacja o wycieku substancji ze zbiorników. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 2 grupy ratownictwa chemicznego, grupę ratownictwa wodnego i kompanię gaśniczą. Do zadań ratowników należało ustalenie zawartości zbiorników, zidentyfikowanie wyciekającej substancji, zabezpieczenie zbiorników przed dalszym przemieszczaniem, ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się powstałej na wodzie plamy (substancja ropopochodna), powstrzymanie wycieku (uszczelnienie opaskami), wydobycie zbiorników i zebranie filmu substancji ropopochodnej z powierzchni wody. Tuż po godzinie 13.00 wydobyto zbiornik z gazem. Zapory zostały zwinięte.

Epizod 2. Około godz. 5.00 w miejscowości Suków, bus wiozący wędkarzy na zawody, wskutek nieostrożności kierowcy, wjechał do zbiornika, a następnie zatonął. Do zdarzenia zadysponowano 8 zastępów, 31 osób (w tym z 2 grupy wodno-nurkowe, 2 łodzie). Jak się okazało, spośród 5 osób, które jechały busem, 2 osoby znajdowały się na powierzchni wody, los pozostałych był nieznany. Dwie wydobyte z wody osoby, strażacy przekazali zespołom ratownictwa medycznego (poszkodowanych odwieziono do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach). Działania związane z poszukiwaniem pozostałych osób prowadziły 2 grupy nurków PSP. Na miejscu znajdowały się zespoły ratownictwa medycznego (zabezpieczenie prac nurkowych i oczekiwanie na odnalezione osoby). Ok. godz. 7.50 została odnaleziona i wydobyta kolejna osoba poszkodowana, która bez oznak życia została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Około godziny 10.30 strażaccy nurkowie odnaleźli i wydobyli dwie kolejne osoby. Niestety nie wykazywały one funkcji życiowych.

Epizod 3. W związku z szybko narastającym poziomem wody w okolicy zbiornika wodnego zlokalizowanego w pobliżu wsi Komórki w gminie Daleszyce doszło do powstania zagrożenia powodziowego. Zagrożone były budynki mieszkalne i gospodarcze po zachodniej stronie zbiornika, dlatego konieczne było szybkie podniesienie jego brzegu. Na długości ok. 100 metrów rozłożony został rękaw powodziowy oraz worki z piachem w celu wzmocnienia wału. Działania straży pożarnej polegały również na ewakuacji grupy 28 osób w tym osoby niepełnosprawnej. Ewakuowane osoby zostały przetransportowane autokarem podstawionym przez UG Daleszyce. Około godziny 16:00 działania straży pożarnej dobiegły końca. Zwinięto sprzęt natomiast zwierzęta, jakie padły w wyniku zalania terenu, zostały poddane utylizacji przez specjalistyczną firmę wynajętą przez UMiG w Daleszycach.

Epizod 4. W miejscowości Suków ok. godz. 09:00 w wyniku ustabilizowania się sytuacji pogodowej woda zaczęła powracać do naturalnego koryta rzeki. Jednakże ze względu na uwarunkowania terenowe (zaniżenia terenu), pomiędzy rzeką a zbiornikiem wodnym powstało duże rozlewisko wody. Według szacunkowej oceny rozlewisko występowało na powierzchni ok 2 ha. Zaistniała konieczność pompowania wody w związku z czym zadysponowano pompę dużej wydajności. Po wypompowaniu wody z zalanego terenu ok. godz. 15:00 działania zakończono.

To najważniejsze epizody z ćwiczeń drugiego dnia.

Podczas dwudniowych ćwiczeń zespół podgrywający wprowadzał dodatkowe epizody „podgrywki” w celu sprawdzenia prawidłowej reakcji ratowników.

W drugim dniu, działaniami ratowniczymi na poziomie strategicznym dowodzili zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Stanisław Woś, a następnie st. bryg. Robert Sabat.

Opracowanie: Wydział Informacji i Promocji KG PSP na podst. informacji bryg. Arkadiusza Wesołowskiego, KW PSP w Kielcach i mł. bryg. Rafała Wójcika, KM PSP w Kielcach; Zdjęcia: st. kpt. Radosław Sidor, KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Patrz też zdjęcia na TT MSWiA: https://twitter.com/MSWiA_RP/status/743391573455544324 Patrz też Flickr MSWiA: https://flic.kr/s/aHskBDXhUW

15 CZE 2016

Ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem H2O 2016

wszystkie aktualności