przesuń do początku strony

Lista aktualności

20 PAŹ 2009

Częstochowa - Uroczyste Ślubowanie i złożenie przysięgi kolejnego, XIII turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

23 października 2009 roku o godzinie 11.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64, odbędzie się uroczyste ŚLUBOWANIE i złożenie przysięgi kolejnego XIII turnusu  Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Do ślubowania przystąpi 70 słuchaczy.

Uroczyste ślubowanie jest uwieńczeniem dwumiesięcznego okresu unitarnego, podczas którego słuchacze zdobywali teoretyczną i praktyczną wiedzę zarówno zawodową jak również ogólną i techniczną.

W imprezie udział wezmą  jak co roku,  rodziny, przyjaciele i znajomi promowanych.

 

    

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej powołana została Zarządzeniem Nr 59/94 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 1994 r.


Szkoła w ramach swojej podstawowej działalności realizuje:

 

- Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej,

- Studium Dzienne Aspirantów PSP,

- Zaoczne Studium Aspirantów PSP,

- Kursy z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników ochrony przeciwpożarowej,

- Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej,

- Kursy i szkolenia na rzecz Ochrony Ludności,

- Kursy Inspektorów Ochrony P.Poż.

 

            Inauguracją działalności dydaktycznej Szkoły było rozpoczęcie w 10 października 1994 roku pierwszego Kursu Kształcenia Kwalifikacyjnego Podoficerów PSP.

            10 lutego 1995 r., w obecności nadbrygadiera Feliksa Deli, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz zaproszonych gości, 99 słuchaczy otrzymało nominacje na pierwszy stopień podoficerski PSP.

            W 1996 r. Szkoła rozpoczęła kształcenie w systemie przemiennym dla zawodu technika pożarnictwa. Od 1997 r. w Szkole odbywa się nauka w systemie dziennym dla aspirantów pożarnictwa.

            1 czerwca 1995 r. nadbrygadier Feliks Dela, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, powołał na stanowisko Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. inż. Teofila Jankowskiego, który do chwili powołania pełnił jednocześnie funkcję Pełnomocnika d/s utworzenia CS PSP oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Uroczystość wręczenia aktu powołania oraz oficjalne otwarcie Szkoły odbyło się 17 czerwca 1995 roku.

            1 czerwca 1995 r. nadbrygadier Feliks Dela, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na stanowisko Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej powołał st. bryg. inż. Teofila Jankowskiego, który do chwili powołania pełnił jednocześnie funkcję Pełnomocnika d/s utworzenia CS PSP oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Uroczystość wręczenia aktu powołania oraz oficjalne otwarcie Szkoły odbyło się 17 czerwca 1995 roku. Funkcję Komendanta CS PSP generał brygadier Teofil Jankowski pełnił do 12 listopada 2001 r., kiedy to został powołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego PSP - Zastępcy Szefa Obrony Cywilnej Kraju, a 30 maja 2002 r. powołany na Komendanta Głównego PSP – Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

            W dniach 5-6 lipca 1996 r., na obiektach sportowych, wybudowanych od podstaw, odbyły się, po raz pierwszy w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej, XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym. Patronat na Mistrzostwami objęli Minister Spraw Wewnętrznych i wojewoda Częstochowski.

            W Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej  w latach 1996-2009 na obiektach sportowych odbyły się IX Krajowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek OSP, eliminacje Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do CITF Francja' 99, jak również coroczne Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym.

            W dniach 25-26.06.2008 r. - miały miejsce Jubileuszowe XXV Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym.

            W dniach 5-6 lipca 1996 r. na obiektach sportowych, wybudowanych od podstaw, odbyły się, po raz pierwszy w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej, XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym. Patronat na Mistrzostwami objęli Minister Spraw Wewnętrznych i wojewoda Częstochowski.

            W latach 1996-2009, w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej  odbyły się IX Krajowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek OSP, eliminacje Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do CITF Francja' 99, jak również coroczne Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym.

            W dniach 25-26 czerwca 2008 r. - miały miejsce Jubileuszowe XXV Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym.

            Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej, od chwili powstania, odwiedziło wielu znakomitych Gości z kraju i z zagranicy.

15 marca 1995 r. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej gościła przedstawicieli The Fire Service College w Moreton in Marsh z Anglii w osobach Peter Whitehouse i John Lopata. W dniu 19 marca 1996 r. Szkołę odwiedzili członkowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego z Ministrem Jerzym Milewskim na czele. W październiku 1996 roku wizytę w CS PSP ponownie złożyła delegacja z The Fire Service College w Moreton in Marsh z Anglii. Goście zapoznali się z perspektywicznym rozwojem Szkoły oraz zwiedzili wybudowane, adaptowane i wyremontowane obiekty.

            W dniach 18-19 lutego 1997 r. odbyło się Seminarium „Pozamilitarne Ogniwa Obronne Państwa ze Szczególnym Uwzględnieniem Cywilnej Obrony Ludności”.

            W dniach 23-28 czerwca 1997 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej zorganizowano i przeprowadzono zintegrowane ćwiczenia służb ratowniczych w ramach III Światowego Kongresu Polonii Medycznej.

            23 października 1997 r. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej  kolejny raz gościła pożarników z Anglii. Komendanci Brygady Szkoły Służby Pożarniczej w Moreton in Marsh oraz kadra CS PSP podzielili się swoimi doświadczeniami w kształtowaniu młodej kadry pożarniczej.

            W lutym 1998 r. w Szkole przebywała delegacja przedstawicieli THW z Niemiec. W czasie pobytu goście obserwowali między innymi ćwiczenia praktyczne, prowadzone w ramach szkolenia na kursie kształcenia podoficerów, oraz zwiedzili Szkołę, zapoznając się z możliwością przeprowadzenia w naszej Szkole Międzynarodowej Konferencji Służb Ratowniczych INSARAG. Zapowiedziana konferencja odbyła się w dniach 4-7 października 1998 roku. Uczestnikami byli przedstawiciele  ONZ oraz 30 krajów miedzy innymi Angli, Francji, Niemiec, USA, Węgier.

            15 maja 1999 r. na Błoniach Jasnogórskich z okazji 60-tej rocznicy I pielgrzymki strażaków, spotkali się strażacy z całego kraju. W Sanktuarium Matki Boskiej odsłonięto VOTUM – dar serc strażackich Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie odbyła się Msza Święta w intencji pożarnictwa, w której wzięło udział około 100 tysięcy strażaków.

            Po uroczystości na Jasnej Górze w naszej Szkole odbyły się Centralne Uroczystości „Dnia Strażaka' 99” połączone z nominacją na stopień młodszego aspiranta 81 absolwentów pierwszego Turnusu Studium Dziennego Aspirantów PSP, oraz 101 absolwentów III Turnusu Studium Przemiennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

            15 listopada 2001 r. Komendant Główny – Szef Obrony Cywilnej Kraju na stanowisko Komendanta CS PSP powołał bryg. Elżbietę Rakowską, która od 1997 r. pełniła funkcję Zastępcy Komendanta CS PSP.

            Pani bryg. Elżbieta Rakowska należy do grona funkcjonariuszy, którzy jako pierwsi w 1994 roku podjęli służbę w Szkole i jako naczelnik Wydziału Nauczania, a później Zastępca Komendanta tworzyła Szkołę w zakresie dydaktyczno - wychowawczym, kadrowo - organizacyjnym i logistycznym. 

            13 czerwca 2006 r. obowiązki komendanta CS PSP objął st. kpt. mgr Lesław Dereń.

Obowiązki zostały przejęte od bryg. Waldemara Blicharza.

            Od 16 lipca 2009 r. Komendantem CS PSP jest st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel.

 

            Szkoła wciąż dynamicznie się rozwija i to pod względem ilości kształcenia słuchaczy, jak i dalszej adaptacji obiektów. Program nauczania na kursach i szkoleniach realizowany jest na zajęciach teoretycznych i praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się na szkolnym poligonie pożarniczym wyposażonym w stanowiska m.in.: katastrofy kolejowe, ratownictwo drogowe, wycieki substancji niebezpiecznych, komora dymowa, komora spalania, katastrofy lotnicze, pożary instalacji drogowych, pożary piwnic, uwalnianie ludzi ze studni i kanałów, pożary wewnątrz budynków mieszkalnych, pożary stacji paliw.

            W 1998 r. został oddany do użytku budynek Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, który posiada pięć boksów garażowych, myjnie samochodową, zaplecze warsztatowe oraz diagnostykę.

            15 grudnia 1999 r. ówczesny Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie nadbryg. Teofil Jankowski i Komendant Miejski PSP w Częstochowie – bryg. inż. Zbigniew Pyka zawarli porozumienie w sprawie funkcjonowania Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w systemie ratowniczo – gaśniczym miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego i województwa śląskiego. Dzięki temu porozumieniu 1 stycznia 2000 r. Szkolna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza rozpoczęła swą działalność.

            W porozumieniu został określony rejon współdziałania, którym jest miasto Częstochowa, powiat częstochowski i województwo śląskie, zasady dysponowania siłami i środkami, minimalne wyposażenie w samochody, sprzęt i środki do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Szkolna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza została zobowiązana do zabezpieczenia operacyjnego rejonu współdziałania w ciągu całego roku. Porozumienie to obejmuje także kwestie uczestniczenia Szkolnej Jednostki w ćwiczeniach na obiektach, manewrach i szkoleniach organizowanych przez Komendę Miejską w Częstochowie.

            Słuchacze Szkoły uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej stanowi odwód operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i wielokrotnie udowodniła swoją przydatność w ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

            Nadzór nad działalnością Jednostki na podstawie w/w porozumienia sprawują: Komendant Szkoły w zakresie organizacyjnym, technicznym, kadrowym i metodycznym oraz Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach i Komendant Miejski PSP w Częstochowie w zakresie kontroli toku pełnienia służby, oceny gotowości operacyjno – technicznej (z uwzględnieniem szkolenia doskonalącego dla strażaków PSP).

 

Ćwiczenia praktyczne to nie tylko służby w JRG, ale także zajęcia w laboratoriach przedmiotowych takich jak:

- technicznych systemów zabezpieczeń pożarowych,

- bezpieczeństwa budynków,

- sprzętu ochrony dróg oddechowych,

- fizykochemii spalania i środków gaśniczych,

- profilaktyki pożarowej w elektroenergetyce,

- wyposażenia technicznego.

 

            Szkoła była również gospodarzem wystawy organizowanej przez Fundację Edukacji i Techniki Ratownictwa w latach 2001-2006. W pierwszej odsłonie wystawy w 2001r. uczestniczyło ponad 70 firm krajowych i zagranicznych. W drugiej Wystawie EDURA 2002  uczestniczyło już ponad 120 firm z kraju i z zagranicy. Trzecia edycja Wystawy - EDURA 2003 zgromadziła również 120 wystawców, a kolejna czwarta, która odbyła się w 2004 roku - 130. Piąta edycja Wystawy EDURA odbyła się w 2006 r. i zgromadziła na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie 140 firm.

            4 czerwca 2009 r. Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej odwiedził Ambasador USA Pan Victor Ashe.

            W dniach 8-9 września 2009 roku odbyła się III Konferencja naukowo – techniczna pod tytułem “Wpływ dyrektyw „Seveso” i „Atex” na poprawę bezpieczeństwa polskich zakładów przemysłowych”, która stanowiła kontynuację cyklu konferencji dotyczących propagowania bezpieczeństwa w zakładach pracy.  Oficjalnego otwarcia dokonał Komendant CS PSP st. bryg. Marek Chmiel. Gościem konferencji była Pani Pirjo Korhonen z Finlandii.

            Centralna Szkoła PSP była gospodarzem Mistrzostw Europy Strażaków w Tenisie i Tenisie Stołowym (10-13.09.2009 r.). Otwarcia Mistrzostw dokonał Costas Yonnacos, Prezydent Europejskiej Federacji Sportu. Należy dodać, że funkcję V-ce Prezydenta pełni st. bryg. Marek Chmiel, Komendant CS PSP Pan. Zawody rozgrywane były na korcie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz na kortach Częstochowskiego Klubu Tenisowego Victoria (tenis ziemny) a także w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza (tenis stołowy).

            Na chwilę obecną największym i zarazem najważniejszym projektem realizowanym w Centralnej Szkole jest budowa bazy dydaktyczno-hotelowej. Budowę rozpoczęto  w 2001 r. Skala i rozmiary budowli świadczą, że będzie to jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych obiektów na terenie Częstochowy. Inwestycja ma się stać nowym symbolem szkoły świadczącym o jej nieprzeciętnych możliwościach, nowoczesnym i profesjonalnym kształceniu. Obiekt ten uważany jest jako przyszłość Szkoły, gdzie kształcić się będą nie tylko strażacy. Aby przedstawić rozmiary sal wykładowych warto chociażby wspomnieć o auli z widownią amfiteatralna mogącą pomieścić 250 osób. W jednym ze skrzydeł znajdzie się sześć sal wykładowych, laboratorium językowe, sale telewizyjne oraz pokoje – sypialnie dla słuchaczy. W drugim skrzydle – dziesięć stanowisk garażowych i pomieszczenia noclegowe. Ponadto w budynku zlokalizowane będzie laboratorium mechaniki, laboratorium wytrzymałościowe, myjnia i suszarnia ubrań specjalnych. Inwestycja budowana jest przy użyciu i zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii.

            Szkoła może poszczycić się wpisaniem niektórych z jej budynków w księgi dziedzictwa kulturowego o czym zdecydowała Delegatura Śląskiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Częstochowie.

            Cele jakie sobie stawia  Centralna Szkoła PSP są wysokie, trudne ale i możliwe do zrealizowania dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników jak i słuchaczy Szkoły. Planowane są działania zmierzające do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w celu przeprowadzenia modernizacji bazy dydaktycznej i zwiększenia oferty edukacyjnej Szkoły. Szczególnie istotna dla rozwoju Szkoły jest współpraca międzynarodowa, szeroko zakrojone plany nawiązania współpracy z zagranicznymi partnerami pozwolą na wymianę doświadczeń oraz transfer wiedzy niezbędny do doskonalenia systemu nauczania w celu przygotowania wysokiej jakości kadr strzegących bezpieczeństwa kraju.

 

„Nie spoczywać na laurach” - to motto przyświeca CS PSP w codziennej służbie i pozwala na ciągły rozwój.

 

Opracowanie: CS PSP Częstochowa

Powiązana galeria zdjęć:

20 PAŹ 2009

Częstochowa - Uroczyste Ślubowanie i złożenie przysięgi kolejnego, XIII turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

wszystkie aktualności