do góry

Lista aktualności

16 SIE 2018

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w miejscach wypoczynku

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w miejscach wypoczynku
Dbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w miejscach wypoczynku

Przez cały rok Państwowa Straż Pożarna jest zaangażowana w akcje promujące bezpieczne zachowania w domu, w szkole, nad wodą, a także na drodze. Strażacy biorą udział głównie w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, pedagogami oraz z mieszkańcami. Są również zaangażowani w organizację wydarzeń plenerowych. Celem tych przedsięwzięć jest edukacja społeczeństwa w zakresie bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia.

Podczas wakacji strażacy zwracają uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku. Promując hasła bezpieczne wakacje, kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, kręci mnie bezpieczeństwo w górach, docierając do tych, którzy wypoczywają podczas wakacji.

W oparciu o „Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”, który został podpisany 21 czerwca 2018 roku przez Komendanta Głównego PSP, Komendanta Głównego Policji oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z przedstawicielami organizacji harcerskich, strażacy przeprowadzają rozpoznania miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeprowadzają pogadanki i instruktaże. Ponadto protokół podaje procedury postępowania w razie wystąpienia istotnych zagrożeń dla uczestników obozu.

W trakcie każdego obozu harcerskiego strażacy sprawdzają sposób wdrożenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących na obozie oraz stan zaznajomienia uczestników obozu ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia.

Do obowiązków funkcjonariuszy PSP odwiedzających obozowisko należy weryfikacja warunków i organizacji ewakuacji na terenie obozu. Jest to realizowane poprzez próbną ewakuację. Dzięki temu w praktyce sprawdzane jest czy opiekunowie i dzieci będą wiedzieli, co mają robić w sytuacji zagrożenia.

Bardzo ważnym elementem wizyty strażaków na obozie są zajęcia edukacyjne w ramach prewencji społecznej. Niejednokrotnie w trakcie takiego spotkania organizują pokazy sprzętu strażackiego oraz przeprowadzają instruktaże z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej m.in. w zakresie wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Od początku wakacji strażacy Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili: 1084 rozpoznania terenów obozów oraz 925 pogadanek i instruktarzy. W tym czasie 335 razy użyczano radiotelefony z zasobów PSP w celu umożliwienia kontaktu komendanturze obozu z jednostką PSP. 

Opracowanie: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP
Zdjęcia: archiwum KM PSP Kielce
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

09 SIE 2018

Kontrola terenu obozowiska harcerskiego w Widełkach, gm. Daleszyce, powiat kielecki

wszystkie aktualności