do góry

Lista aktualności

25 LIP 2019

Dolnośląski komendant wojewódzki PSP awansowany do stopnia nadbrygadiera

Dolnośląski komendant wojewódzki PSP awansowany do stopnia nadbrygadiera
Dolnośląski komendant wojewódzki PSP awansowany do stopnia nadbrygadiera

24 lipca 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w Pałacu Prezydenckim wręczył nominację i nadał stopień nadbrygadiera starszemu brygadierowi Adamowi Koniecznemu – dolnośląskiemu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek wręczyła nominowanemu nadbrygadierowi Adamowi Koniecznemu pamiątkową szablę.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Opracowanie: materiały Kancelarii Prezydenta RP
Zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego

25 LIP 2019

Dolnośląski komendant wojewódzki PSP awansowany do stopnia nadbrygadiera

wszystkie aktualności